STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Hải Hòa -Chợ-Hòa Tiến -Hòa Tiến-Hòa Tiến-Hòa Tiến -Đà Nẵng 0985 617 819
2 NT Dapharco 129-DS Thái–Hòa Khương-Túy Loan-Túy Loan-Hòa Vang-Đà Nẵng 05113 780 038
0905517057
3 NT Dapharco 160-DS Tuyết –Chợ Túy Loan-Túy Loan-Túy Loan-Hòa Vang-Đà Nẵng 0905594325
4 NT Dapharco 161-DS Ánh –Ngã Tư Túy Loan-Khuê Trung-Khuê Trung-Hòa Vang -Đà Nẵng 0977018808
5 Hiệu Thuốc Hòa Vang–Hòa Nhơn-Hòa Nhơn-Hòa Nhơn-Hòa Vang-Đà Nẵng 05113 788 586
6 Trung Tâm Dược Phẩm Hòa Vang –Trường Chinh-Hòa Thọ-Hòa Thọ-Cẩm Lệ-Đà Nẵng 05113846123
7 NT Thiện Tâm-104-Lê Đại Hành -Hòa Thọ-Hòa Thọ-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 0913 419058
8 Dapharco 153-DS Thuận–Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113846208
9 NT Dapharco 128 ( Chị Thuận N)-Ngã 4-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 0905310315
10 NT Centerpharco 04- Bác Diệu-64-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113846674
11 NT Bảy Đào -193-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113846517
12 NT Dapharco 134-DS Hoa -207-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113218823
13 NT Kim Anh -241/1-Ông ích Đường -Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05112469349
14 NT Phước Thịnh -Kios 7-Chợ Cẩm Lệ-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113701879
15 NT Dapharco 155-DS Tuyết -Kios 3-Chợ Cẩm Lệ-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113672140
16 HT -DS Phương -96-Nguyễn Văn Huyên-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05116274996
17 NT Tín Trung -101-Nguyễn Văn Huyên-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 01276577984
18 NT Dapharco 138 ( Chị Hà )-272-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113698245
19 NT Trí Anh -112-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113698183
20 NT Dapharco 152 ( Chị Vân )-82-Cách Mạng T8-Khuê Trung-Khuê Trung-Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113697017
21 NT Daphaco 8-DS Trang -Lô12D2-Đường 2 Tháng 9-Hòa Cường -Hòa Cường -Hải Châu -Đà Nẵng 05113643225
22 HT DS Long–Miếu Bông-Miếu Bông -Miếu Bông -Hòa Vang-Đà Nẵng 0986 138 944
23 NT Duy Hồng-Hoà Tiến-Hòa Tiến—Hòa Vang-Đà Nẵng 0905026003
24 HT Hòa Vang–Hòa Tiến —Hòa Vang-Đà Nẵng 05113879172
25 NT Toàn Thiện-249-Ông Ích Khiêm-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113824945
26 NT Nhân Hiếu -Kios 2-Chợ Cồn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113897173
27 HT 435 ( DS Hà )-48-Lê Đình Dương-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 05113872232
28 NT Minh Hưng -266-Hùng Vương -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng 05113866749
29 Cty TNHH DP Huy Lộc-182-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113600861
30 NT Dapharco 57-DS Châu-139-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113891896
31 NT Center Pharco 5-DS Mai-109-Ngô Gia Tự-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113892115
32 NT Dapharco 20-DS Đào -235-Nguyễn Chí Thanh -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113825222
33 NT Sức Khỏe Vàng Phúc Khánh -70/72-Nguyễn Phẩm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 0916.583863
34 NT Mỹ Đức-65-Yên Bái -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng 05113822299
35 Cty TNHH DND Bảo Linh -120-Bạch Đằng-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113822828
36 NT Dapharco 22-DS Hưng -2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 0905342341
37 Trung Tâm Dược Phẩm Hải Châu-110-Trần Phú -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng 05113824740
38 NT Dapharco 01-DS Phương -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113833004
39 NT Daharco 96-514-Ngô Quyền -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113932511
40 NT Dpharco 102 – DS Tiếu -87-Nguyễn Công Trứ -Hòa Mỹ-Hòa Mỹ-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113844212
41 NT An Phước -183-Nguyễn Công Trứ —Sơn Trà -Đà Nẵng 05113 93 82 97
42 NT Dapharco 112 – DS Thúy-122-Phan Tứ —Sơn Trà -Đà Nẵng 0905325270
43 NT Phước Thịnh-Kios 1 -Chợ Phước Mỹ-Phước Mỹ-Phước Mỹ-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113933106
44 NT Dapharco 141-DS Phước -Kios-Chợ Hà Thân -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng 05112470735
45 NT Dapharco 95-DS Đào -Kios-Chợ Hà Thân -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113944568
46 NT Dapharco 113-DS Đủ -585-Ngô Quyền -An Hải Tây-An Hải Tây-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113984176
47 NT Dapharco 101-DS Thủy -758-Ngô Quyền -Hòa Hải -Hòa Hải -Sơn Trà-Đà Nẵng 05113933507
48 NT Phước Thịnh-34-Ngũ Hành Sơn—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0905423289
49 Hiệu Thuốc 110-204-Ngũ Hành Sơn—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0905 879968
50 NT Phước Lộc -232-Ngũ Hành Sơn-An Hải Đông-An Hải Đông-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0511395475
51 NT Mỹ Hạnh -127-Ngũ Hành Sơn-An Hải Đông-An Hải Đông-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 05113847085
52 NT Dapharco 125-Lô E32-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 05113950396
53 NT Cao Linh -Lô 30 Khu C-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0975052402
54 NT An Thảo-Lô E 14-Chợ Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Bắc Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0906547355
55 HT 551 (DS Chung)-252-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 01659414015
56 NT Hoàng Thao -386-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0975252042
57 NT Non Nước -400-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 05113844499
58 NT Thanh Hải-525-Lê Văn Hiến —Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0903565474
59 NT Dapharco 15- DS Hoàng -858-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 05113836856
0905111381
60 NT Khánh Hiền -619-Lê Văn Hiến -Hòa Hải -Hòa Hải -Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 05113968745
61 NT Hoàng Anh–Ngã Tư Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn -Quảng Nam 0126 36 46 722
62 QT Ngọc Thạch—Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn -Quảng Nam 0914 776 838
63 Hiệu Thuốc 713 ( Chị Nga )–Hòa Phước —Hòa Vang-Đà Nẵng 0903504558
64 NT Đức Thiện-QL 1A-Hòa Phước —Hòa Vang-Đà Nẵng 0906406096
65 NT Dapharco 130-DS Hồng -QL 1A-Cầu Đỏ-Hòa Châu-Hòa Châu-Hòa Vang -Đà Nẵng 05113 846 363
66 NT Vân Anh-95-Trần Đại Nghĩa—Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng 0934919741
67 NT Dapharco 100-30/1-Lê Hữu Trác -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113933330
68 NT Thịnh Đức Xuyến -60-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 0513836528
69 Nt Thu Lan-55-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113984910
70 NT Lương Phương -110-Nguyễn Duy Hiệu -An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113984288
71 NT Đông Giang -59-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113933262
72 NT Thanh Thanh -14-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113836870
73 NT Dapharco 107 DS Hà-139-Nguyễn Văn Thoại-An Hải Đông-An Hải Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113933038
0905745055
74 NT BV Sơn Trà (DS Hồng)-770-Ngô Quyền -Hòa Hải -Hòa Hải -Sơn Trà-Đà Nẵng 05113836793
75 HT 416 ( DS Thắng )-33-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05112243534
76 NT Dapharco 166- DS Hằng-57-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 0932045262
77 NT Tâm Phúc -140-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05113572946
78 NT Dapharco 33-DS Trang-391-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05113531655
79 NT Hải Châu-307-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05113872160
80 HT 302 ( DS Hường )-139-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05113582919
81 HT 106 (DS Mộng)-100-Triệu Nữ Vương-Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng 05112 479484
82 NT Trường Sinh -186-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 05113822413
83 NT Dapharco 24-DS Thảo-431-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 05113584273
84 NT Hồng Đức -282-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 05113837508
0905252062
85 NT Dapharco 01-DS Tuyết -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113833004
86 NT Dapharco 22-DS Hà-2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 0905020752
87 Cty TNHH DP Trí Tín -155-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113825421
88 NT Dapharco 34-DS Khanh -142-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113892814
89 NT Trung Tâm -81-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113824778
90 NT Hồng Diễm -85-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113888296
91 NT BV C-DS Hà -122-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113823662
92 NT Dapharco 43-DS Nhung -92-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113888256
93 NT Dapharco 21-DS Tỉnh -112-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113892829
94 NT Dapharco 63-DS Phúc -41-Hải Phòng -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113751668
95 NT SKV-156-Quang Trung —Thanh Khê-Đà Nẵng 05116253185
96 NT Bảo Ngọc -158-Quang Trung -Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113840688
97 NT Mỹ Hoà-107-Nguyễn Du-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113895621
98 NT Gia Khánh -59-Lê Lợi-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113889474
99 NT Dapharco 04-DS Liên-2-Lê Lợi-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113886192
100 NT Dapharco 64-Chợ-Đống Đa-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113896659
101 NT center Pharco 8-DS Thanh-25-Lương Ngọc Quyến -Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113519 976
102 NT Thùy Trâm-85-Hải Hồ -Thạch Thang-Thạch Thang-Thanh Khê-Đà Nẵng 05113530243
103 NT Hoàng Anh-154-Lý Tự Trọng-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05116.290156
104 NT Center Pharco 8-DS Phúc -53-Lương Ngọc Quyến -Thanh Bình -Thanh Bình -Hải Châu -Đà Nẵng 0986 977 402
105 NT Thành Phúc -71-Đường 3/2-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113539639
106 NT Nhân Đức -87-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05112217404
107 Cty TNHH DP Quảng Đà -243-Ông Ích Khiêm-Thanh Bình -Thanh Bình -Thanh Khê-Đà Nẵng 05113872232
108 NT Trang -386-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng 05113824347
109 Cty TNHH Toàn Ngọc -32-Đỗ Huy Uyển -An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng 05113936979
110 HT 318 ( DS Anh )-439-Ngô Quyền -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 0906051148
111 NT Dapharco 93-DS Hiền -333-Ngô Quyền -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113943668
112 NT Dapharco 140-DS Thọ-139-Phó Đức Chính -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng 0905100610
113 NT Dapharco 91-DS Ngà-297-Ngô Quyền -Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113848425
114 HT 313 -DS Bình-H1-Lê Tấn Trung-Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà -Đà Nẵng 05113 925 919
115 NT Dapharco 137- DS Trang-43-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113921777
116 NT Dapha co 138-DS Hiến -94-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05112480662
117 NT Ngọc Huyền-143-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà -Đà Nẵng 05113 921 783
118 NT Dapharco 115-DS Hy-101-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113831616
119 NT Hồng Nguyệt-7-Nguyễn Phan Vinh -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05112463560
120 Dapharco 89-DS Dung -18-Yết Kiêu-Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113910204
121 NT Chí Linh -216-Ngô Quyền -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113 910 362
122 NT Thành Đức -Kios 1 -Chợ Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 0914 014 099
123 NT Hồng Vân-109-Ngô Trí Hòa -Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 05113 917 353
124 NT Hồng Phúc –Phạm Huy Thông -Nại Hiên Đông-Nại Hiên Đông-Sơn Trà-Đà Nẵng 0122 544 7451
125 NT Hương Lan-KDC-Vũng Thùng -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 0905715758
126 NT Dapharo 111-DS Hoa-KDC-Dương Vân Nga -Thọ Quang-Thọ Quang-Sơn Trà-Đà Nẵng 0914111507
127 NT Nam Hương-45-Lê Chân-An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng 05113844197
128 NT An Hải Bắc-Kios 1 -Chợ An Hải Bắc -An Hải Bắc -An Hải Bắc -Sơn Trà-Đà Nẵng 05112214240
129 NT Khánh Hưng-531-Ngô Quyền-An Hải Bắc-An Hải Bắc-Sơn Trà-Đà Nẵng 0903512347
130 Dapharco 92-58-Khúc Hạo-Mân Thái-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng 0914486059
131 NT Tâm Đức -100-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng 0935918408
132 NT Dapharco 72-80-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng 0163 6898 824
133 NT Minh Huyền-547-Núi Thành -Hòa Cường Nam-Hòa Cường Nam-Hải Châu -Đà Nẵng 05116 508 547
0982 76 70 70
134 NT Hoàng Anh-624-Núi Thành—Hải Châu -Đà Nẵng 0905009971
135 Cty TNHH Sức Khỏe Vàng-1-Nguyễn Phẩm—Hải Châu-Đà Nẵng 0914583863
136 NT Daphaco 29–Phan Đăng Lưu—Hải Châu-Đà Nẵng 0914500979
137 NT Tam Nguyên-74-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng 0914356272
138 NT Diệu Huyền -60-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng 05113644404
139 TYT Hoà Cường Nam-499-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng 05112816681
140 NT Ngọc Anh-432-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng 914301401
141 NT DaPhaCo 36-196-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng 5113451244
142 NT Nhân Dân -384-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng 05113603268
143 HT 406 (DS Hoa),Tên Mới: NT Daphaco 25-64-Châu Thượng Văn —Hải Châu -Đà Nẵng 05113640492
144 NT Dapharco 12 (DS Lạc)-87-Tiểu La—Hải Châu -Đà Nẵng 05113635969
145 NT Dapharco 32-19-Mai Dị—Hải Châu -Đà Nẵng 05113 626 376
146 HT DS Hạnh, NT Daphaco 55-431-Trường Chinh—Thanh Khê-Đà Nẵng 0934736213
0934736312
147 HT 614 ( DS Liễu ) NT Daphaco 62-393-Trường Chinh—Cẩm Lệ -Đà Nẵng 05113501396
148 NT Trường Sinh 2-92-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 811 339
149 NT Trường Sinh 1-55-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng 0988805414
150 NT Phước Thiện 2-322-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113689977
151 NT Daphaco 38–Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113896782
152 NT Phúc Tâm -82-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng 05116554968
153 NT Daphaco 07-66-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113521725
154 NT Nguyệt -362-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113689977
155 NT YHCT Đức Phú Đường -335-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113533889
156 HT 327 ( DS Sung ), ten mới: Daphaco 59-126-Lý Thái Tổ —Hải Châu -Đà Nẵng 05113834435
157 HT 325 ( DS Công ) , tên mới: Daphaco 19-383-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng 05113750052
158 NT Hưng Phát -334-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng 05113828654
159 NT Dapharco 9 (DS Bình)-186-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng 05113823516
160 NT YHCT Cẩm Sơn-325/1-Hùng Vương -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng 05113824826
161 NT Trung Việt-274-Ông Ích Khiêm—Hải Châu -Đà Nẵng 05113832838
162 NT Hồng Quang -163-Lê Độ—Thanh Khê-Đà Nẵng 05116295143
163 NT Liên Việt 2-177-Lê Độ—Thanh Khê-Đà Nẵng 0935286000
164 HT 112 ( DS Mai )-2-Đặng Thùy Trâm—Hải Châu -Đà Nẵng 05113828755
165 Trung Tâm DP Thanh Khê–Nguyễn Hữu Thọ—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113632488
166 NT Ái Lộc-Chợ-Nguyễn Tri Phương —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113699810
167 Cty TNHH DP Gia Phát-60-Y Lan Nguyên Phi—Hải Châu-Đà Nẵng
168 Cty Dươc phẩm cẩm sơn-87-Hà Huy Tập—-Đà Nẵng 05113824826
169 NT Ngọc Phước -95-Lê Đình Lý —Hải Châu -Đà Nẵng 05113655271
170 NT Minh Thiện-140-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu-Đà Nẵng 0944444595
171 HT 425 ( DS Hà ) tên mới: Daphaco 11-602-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 0982944858
172 NT Trường Ninh-94-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng 0914325612
0913488664
173 HT 423 ( DS Thiện ), tên mới: Daphaco 45-566-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113613951
174 NT Phước Thiện 1-370-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113896321
0913494524
175 NT Dapharco 52-458-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng 05113618537
176 NT Hoàng Hồng Đức–Trưng Nữ Vương —Hải Châu-Đà nẵng 0905984619
177 NT Thanh Sương -342-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng 05113550731
178 NT Cẩm Tú -556-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng 05113651775
179 HT 432 ( DS Sinh ), Tên Mới: Daphaco 40-410-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng 05113550462
180 HT 431 ( DS Phước ), Tên Mới: Daphaco 38-338-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng 05113826805
181 HT 430 ( DS Hương ), tên Mới: Daphaco 17-288-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng 05113826825
182 NT Minh Châu-91-Nguyễn Hoàng —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113691631
183 NT Đông Tây-264-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng 05112692233
184 HT 145 ( DS Lê ) , Tên Mới: NT Sức Khỏe Vàng-135-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng 05113574974
185 NT Phương Nam Việt, ten mới: nt Khánh Phương-10-Nguyễn Hoàng—Hải Châu-Đà Nẵng 05112623415
186 NT Ngọc Anh -127-Phan Thanh —Hải Châu -Đà Nẵng 05113821498
187 NT An Phước -04-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng 0988086777
188 NT Hoàng Long -46-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng 05113616686
189 NT Liên Tĩnh -92-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng 05113615533
190 NT Thanh Huyền -57-Nguyễn Hữu Thọ—Hải Châu -Đà Nẵng 05112214842
191 NT Liên Thông-59-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng 0905459614
192 HT 602 (DS Uyên), Tên Mới: Daphaco 146-74-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 215 440
193 HT 724 (DS Kiệm ),Tên Mới: Daphaco 87 -109-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05112246613
194 NT Thuận Thảo -318-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 741343
05113741343
195 NT Hữu Thiện -281-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05116282230
196 NT Nhật Minh -54-Nguyễn Huy Tưởng —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 768 500
197 NT Dapharco 119-DS Trang -316-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 0905 37047009
05370470
198 NT Tân Dung Phong-400-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 765031
199 HT 602 ( DS Hương ), Tên Mới: Daphaco 117-1-Ngô Thị Nhậm—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 739 309
200 HT 629 ( DS Loan)Ten Mới: Daphaco 76-844-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 905635207
201 HT 603 (DS Hoa), Tên Mới: Daphaco 75-864-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 841 430
202 NT Minh Tâm-28-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05116 272 189
203 NT Nhất Huy 1-Lô 52-Đường Hòa Minh 14—Liên Chiểu-Đà Nẵng 5113767330
204 NT Tố Trâm-Lô 130-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nãng 935340726
205 NT Daphaco 135 -9-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nẵng 5113479234
206 NT Tân Diệu-518-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng 905775728
207 NT Nhân Tâm -Lô 47-Phùng Hưng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 1225598441
208 NT Quang Minh-Kios 7-Chợ Hoà Khánh —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 736 207
209 NT Thiện Phúc -2-Nguyễn Đình Trọng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 731 520
0949 440 707
210 NT Xuân Quang -86-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 842 312
211 NT Lan Anh -42-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 731 520
212 NT Thành Vinh 1-Tổ 39-Đa Phước 2—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 731 892
0914212817
05113 731 892
213 NT Daphaco 150–Chợ Thanh Vinh—Liên Chiểu-Đà Nẵng 0905289271
214 NT Daphaco174-710-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng 0913907545
215 HT 644 (DS Quyên), tên Mới: Daphaco 122-45-Phạm Như Xương —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 272 576
216 NT YHCT Đức Mậu Đường -19-Nguyễn Cảnh Chân —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 842 569
217 HT BB Dapharco 6–Khu Dân Cư Bến Xe—Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 742 474
218 NT Nghĩa An -676-Điện Biên Phủ —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 814 21
219 NT Nhân Nghĩa -2-Huỳnh Ngọc Huệ —Thanh Khê-Đà Nẵng 0983217275
220 HT 122 (DS Chi ), Tên Mới: Daphaco 74-214-Cù Chinh Lang —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 725 802
221 HT 135 (DS Tiến ), Tên Mới: Daphaco 167-9-Phạm Như Tăng —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 746 041
222 HT 136 (DS Thuỳ ), Tên Mới: Daphaco 03-72-Phạm Như Tăng —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 746856
223 NT Phúc Lai Thành-125-Cù Chinh Lang—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113467245
224 NT Hà Phúc -213-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 727341
225 HT DS Nhung-431-Tôn Đản—Thanh Khê-Đà Nẵng 0511368344
05113683440
226 NT Hưng Thịnh -40-Tôn Đản —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 660 685
0905 858 786
227 HT 636 (DS Thuỷ), Tên Mới: Daphaco 80-62-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 476 081
228 NT Nhất Huy 2-Kios 3-Chợ Hòa Mỹ—Liên Chiểu -Đà Nẵng 0905756663
229 NT Đức Thịnh-Lô A1-Nam Trân—Liên Chiểu -Đà Nẵng 0903006061
230 Đại Lý Thuốc-Tổ 12-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu -Đà Nẵng 0973257885
231 HT 632-Tổ 10-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu-Đà Nẵng 0905207294
232 NT Thành Vinh 2-167-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng 0906455616
233 HT 637 (DS Thuý ), Tên Mới; Daphaco 78-200-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 842 697
234 Nt Hoài Thương-727-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu -Đà Nẵng 5116506526
235 NT Mạnh -333-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 841 659
236 NT Dapharco 165-863-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng 0972780373
237 HT(DS Gái), Tên Mới: Daphaco 79-876-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng 0986272314
238 NT Daphaco77 -892-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng 05113456782
239 NT Hồng Nhung -83-Nguyễn Văn Cừ —Liên Chiểu -Đà Nẵng 05113 772255
240 HT 308 ( DS Trinh ), Tên Mới: Daphaco 44-18-Đinh Tiên Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng 05113825279
241 HT 449 ( DS Thảo ), Tên Mới: Daphaco 54-122-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113744863
242 NT Phước Thiện 3-170-Ông Ích Khiêm—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113 745488
243 NT Dapharco 14-DS Hoàng , Tên Mới: NT Huy Hoàng-62-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113896321
0989186300
244 HT 603 ( DS Thắng ), Tên Mới: Daphaco27-900-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng 05113746477
245 NT Thăng Long -946-Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng 0983083687
246 NT Phước Thành -134B-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113760136
247 NT Thanh Tâm-145-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng 0905708855
248 NT Hoàng Nguyên-80-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng 05112757052
249 NT Tín Phương-246-Dũng Sỹ Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng 0902589512
0915589012
250 NT Minh Châu-Lô 25-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng 01697743943
251 NT Dapharco 67-74-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng 05116554269
252 NT Nhân Hòa -55B-Hồ Quý Ly—Thanh Khê-Đà Nẵng 05113840677
253 HT 212 (DS Hà )–BV Thanh Khê—Thanh Khê-Đà Nẵng 0905050870
254 NT Phúc Thiên-328-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng 935219969
255 NT Nhật An-325-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng 5116299898
256 NT Daphaco 31-195-Thái Thị Bôi—Thanh Khê-Đà Nẵng 5113765478
257 NT Daphaco 26-59-Hà Huy Tập—Thanh Khê-Đà Nẵng 511264378
258 NT Thùy Dung–Trần Cao Vân —Thanh Khê-Đà Nẵng 5113763256
259 HT 132 (DS Kim Anh), Tên Mới: Daphaco 58-47-Hà Huy Tập—Thanh Khê -Đà Nẵng 05116554269
260 NT Tuyết Trinh-35-Ngô Thị Nhậm-Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng- 914212817
261 NT Thủy Tín-28-Âu Cơ -Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng- 05113 736549
262 NT Daphaco 15-15-Yên Thế-Cẩm Lệ -Cẩm Lệ -Đà Nẵng – 0943100637

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.