STT  NHÀ THUỐC  ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  Vạn Hưng 6 Lê Hồng Phong Mỹ Ngãi TP.CL 0673852960
2  Minh Tú 1500 QL 30 Phường 11 TP.CL 0673890377
3  Thanh Tân 85 tổ 54 khóm 5 Phường 11 TP.CL 0985566202
4  Phước Thọ 64 Đốc Binh Kiều Phường 2 TP.CL 0673877279
5  Vĩnh Đức Đường 23 Nguyễn Du Phường 2 TP.CL 0673851633
6  Vĩnh Hiệp Đường 50 Tháp Mười Phường 2 TP.CL 0673852454
7  Thành Ngọc Đường   Chợ Đường Thét Đường Thét Tháp Mười 0673956938
8  Thọ An Đường 1 1 Nguyễn Văn Tre Mỹ An Tháp Mười 0673824326
9  Vạn Phát    Chợ Mỹ Quý Mỹ Quý Tháp Mười 0673956968
10  Phòng Khám YHCT   Chợ Trường Xuân Trường Xuân Tháp Mười 0673955069
11  Mỹ Anh 461 Lý Thường Kiệt Thanh Bình Thanh Bình 0673835999
12  Phục Sanh Đường   Tân Thạnh Thanh Bình Thanh Bình 0673 545 354
13  Vạn Thuận Đường 113 TL 843 TT Sa Rài Tân Hồng 0939686959
14  Tế Lương Đường 2 208 Hùng Vương TT Sa Rài Tân Hồng 0676282599
15  Đại Thành 7 chợ Tràm Chim TT Tràm Chim Tam Nông 0673827538
16  Phục Hưng Đường 594 Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673 981 248
17  Kim Sến 369 Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673981089
18  Kim Lán   Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673982113
19  Phước Nguyên Hưng 357 Chợ Bình Hàng Trung Bình Hàng Trung Huyện CL 0673914537
20  Hiệp Sanh Đường  111 Ấp 1, Phong Mỹ Huyện CL Huyện CL 0673891444
21  Đức Phát Đường   Chợ Bình Hàng Tây Huyện CL Huyện CL 0673914337
22  Phước Thọ Đường   Chợ Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp Huyện CL 0673910226
23  Vĩnh Phát Đường   Chợ Thống Linh Phương Trà Huyện CL 0673927162
24  Hồng Phát Đường 18 3 tháng 2 TT Mỹ Thọ Huyện CL 0676288679
25  Dân Sanh Đường 30 Thiên Hộ Dương Hồng Ngự Hồng Ngự 01659995952
26  Dân Sanh Đường 2 667 Xã Long Khánh Hồng Ngự Hồng Ngự 0673590183
27  Tế Lương Đường 51 Nguyễn Trãi Hồng Ngự Hồng Ngự 0673837467
28  Tế Lương Đường 3   Nguyễn Trãi Hồng Ngự Hồng Ngự 0672229200
29  Muỗi Lẽn 120 Thiên Hộ Dương Hồng Ngự Hồng Ngự 0673837599
30  Dương Đông   Đường 1/5 TT Tràm Chim Tam Nông 0949567911
31  Sinh Phúc   chợ bình thành bình thành thanh bình 939426343
32  Nhân Tâm 91 Phạm Hữu Lầu P4 TP Cao Lảnh 972140110
33  Vy Đạt A 351 Ấp phú lợi phú thuận B Hồng Ngự 976383227
34  Lập Linh Đường 916 Ấp 2A Hưng Thạnh Tháp Mười 673952212
35  Lê Hiếu 704 Phạm Hữu Lầu P6 TP Cao Lảnh 0919811522
36  Vy Đạt Hạnh 1168 xã phú thuận B xã phú lợi B H,Hồng Ngự 01283865636
37  NGÂN KHÁNH   chợ trung tâm thường thới tiền hồng ngự 0902442379
38  Nhà thuốc Lê Mai 03 Lý Thường Kiệt TT Thanh Bình Thanh Bình 0939609619
39  Nhà thuốc Quốc Thịnh   Ấp 2a Xã Hưng Thạnh Tháp Mười 0918568854
40  Lê Hiếu 704 Phạm Hữu Lầu Phường 6 TP.Cao Lãnh  
41  Ngọc Hà 33 Nguyễn Du Phường 2 TP.Cao Lãnh 0916106919
42  Nhà thuốc Hồng Lệ     Xã Trường Xuân Tháp Mười  
43  Nhà thuốc Hoàng Kim 123 uỳnh Công Sính TT. Chàm Chim H. Tam Nông 0939340345
44  Nhà thuốc Hồng Trà 470 Trần Hưng Đạo TT. Chàm Chim H. Tam Nông 0982394959
45  Nhà thuốc Mãnh Hiệp 758 Ấp Trung Tân Thạnh Thanh bình 0673545345
46  Nhà thuốc Kim Vũ 0 0 0 0 0
47  Nhà thuốc Mai Thanh   Ấp Trung Thường Thới Tiền Hồng Ngự 0672225259
48  Kim Dung   chợ mỹ hiệp Mỹ Hiệp h Cao Lãnh 673910187
49  Kim Thoa 460 cho Mỹ Long Mỹ Long h Cao Lãnh 1218034029
50  Tế sanh Đường   chợ tân thành      
51  Nhà thuốc Thiên An   Ấp Tân lọc H Tân Thành Lai Vung 0939324939
52  Trần Hào 117 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861448
53  Quãng Triều Thái 311 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861944
54  Vạn Đức 249 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861377
55  Thiện Phúc 152 QL 80 TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861975
56  Lai Vung 210 QL 80 TX Sa Đéc Sa Đéc 0673862222
57  Di Thái Hòa 200 Trần Hưng Đạo TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861063
58  Quảng Thái Tường 467 ấp Bình Lợi Bình Thành Lấp Vò 0673845565
59  Nhân Hồ 1 168 1/5 TT Lấp Vò Lấp Vò 0988660407
60  Vạn Hoà Đường 605 1/5 TT Lấp Vò Lấp Vò 0673845211
61  Ích Thọ Đường 601 Long Thành Lai Vung Lai Vung 0673656434
62  Ngưỡng Nguyên Đường 600/1 Long Thành Long Hậu Lai Vung 0673656469
63  Trường Sanh Đường 10D ấp Tân Bình Tân Thành Lai Vung 0939181038
64  Đặng Vạn Tuế 249 Khóm 1 TT Lai Vung Lai Vung 0673849074
65  Ngọc Mai 58 TL 854 Cái Tàu Hạ Châu Thành 0673840996
66  Thành Nam Kiot A1 Chợ Nhan Mân Nha Mân Châu Thành 01688688577
67  Thành Tâm 31 Chợ Nhan Mân Nha Mân Châu Thành 1992054643 (0673620301)
68  Vân Khánh 2 498 ấp tân thành tân quy tây TP Sa Đéc 0988602126

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.