STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 QT Trung Tam Tien Lu–TT Tien Lu-Tien Lu-Tien Lu-Tiên Lữ-Hưng Yên 0976367086
2 QT Thanh Tâm–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên Lữ-Hưng yên 03213501079
3 QT Hoàng Tùng Mai–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên Lữ-Hưng Yên 0984882446
0984100286
4 Không Có Biển Hiệu–Lệ Xá-Hải Triều-Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên 0985028818
5 QT Số 3 –Phố xuôi-Hải Triều-Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên 03213875452
6 QT Thanh Thuỷ–Minh Khai-Minh Khai-Minh Khai-TT Vương-Hưng Yên 0984298851
7 QT Tân Dược–Tiên Tiến-La Tiến-La Tiến-Phù Cừ-Hưng yên 03213983785
8 Đại Lý Thuốc –Ngã 5-Đình Cao-Đình Cao-Phù Cừ-Hưng yên 0979016892
9 Qt Số 7–Ngã 5-Đình Cao-Đình Cao-Phù Cừ-Hưng yên 01634567756
03213854944
10 QT Số 4–Cầu Tràng-Trần Cao -Trần Cao -Phù Cừ-Hưng yên 03213854119
11 QT Quyết Thắng–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng Yên 0982879775
12 NT Oanh Quý–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng yên 0979054860
0919585688
13 QT Số 2 Hùng Lan–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng Yên 03213854034
14 Không Có Biển Hiệu–Cầu Cáp-Đoàn Đào-Đoàn Đào-Phù Cừ-Hưng yên 03213892087
15 QT Thảo Linh–TT Vương-Tien Lu-Tien Lu-Tien Lu-Hung Yen 0914035658
16 QT Nguyễn Văn Quấn-Phố Xuôi-Phố Xuôi-Tiên Lữ-Tiên Lữ-Tiên Lữ-Hưng Yên 0985509373
17 QT Minh Anh–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên LỮ-Hưng Yen 01258753602
18 Công Ty Vân Sơn–Bùi Thị Cúc-TT Ân Thi-TT Ân Thi-Ân Thi-Hưng yên 03213837017
0904247935
19 HTTT Ân Thi–Phạm Ngũ lão-TT Ân Thi-TT Ân Thi-Ân Thi-Hưng yên 0985020971
20 QT Khanh ngọc–cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên 0975598388
21 QT Số 4–Cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên 0975621389
03213842119
22 QT Tân Dược–Cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên 03216288676
03216288767
23 Hiệu Thuốc kim Động- -Bằng Ngang-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên 0975237268
24 QT Số 2—Đức Hợp-Đức Hợp-Kim Động-Hưng yên 0983728959
25 QT Số 10–Đường 39 cũ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên 03213504405
26 QT Số 1–Đường 39 cũ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên 0982387148
27 QT Hương Thảo–Cổng viện KĐ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên 0919641445
28 Không Có Biển Hiệu–Chợ Hang -Thọ Vinh-Thọ Vinh-Kim Động-Hưng yên 01256922131
29 Hiệu Thuốc –Chợ Trương Xá-Trương Xá-Trương Xá-Kim Động-Hưng yên 01262372030
30 QT Thành Văn–Cậu Ngọc-An Thi-An Thi-An Thi-Hưng Yên 0962859883
31 QT Tân Dược –Tân Phúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên 0983187529
32 QT Hương Giang–Cầu Hầu-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yen 0983508447
0983508547
33 QT Tuấn Lan–Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0982964377
03213964377
34 NT Thể Kiểm–Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 03213964246
35 Hiệu Thuốc-43-Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 01268398828
36 QT Lưu Thị Thu-Liêu xá-Liêu xá-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0982366389
37 QT số 11–Liêu Trung-Tân Lập-Tân Lập-Yên Mỹ-Hưng Yên 0976226746
38 QT Tan duoc –Quốc Lộ 39 cũ-TT YÊN MỸ-TT YÊN MỸ-yen my-Hưng Yên 0986360570
39 QT Nhất Vinh–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên 0902018019
0948345854
40 NT Phương Linh–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên 0977694013
41 QT Trường Sơn–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên 0937055689
42 QT Tân Dược–Lỗ xá-Nhân Hòa-Nhân Hòa-Mỹ Hào-Hưng Yên 0904004368
43 QT Linh Giang–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên 03213944507
44 Công Ty Vạn Phúc–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên 03213943311
45 QT Việt Trang–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên 0974584054
46 QT Bảo Chân-Liêu xá-Liêu xá-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 01683969608
47 QT Trung Việt–Thịnh Vạn-Minh Đức-Minh Đức-Mỹ Hào-Hưng yên 01682927820
48 QT Tân Dược–Ngã Tư-Minh Đức-Minh Đức-Mỹ Hào-Hưng yên 0986904751
49 Hiệu Thuốc Trung Tâm–Đường 5-TT Mỹ hào-TT Mỹ hào-Mỹ Hào-Hưng Yên 0985734055
50 QT Đan Thắng–Thanh Long-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0973361081
51 QT 72 Hường Bần–Chợ Bần-TT Bần -TT Bần -Mỹ Hào-Hưng Yên 0974255171
52 QT Thu Thanh–đường 106-Giai Phạm-Giai Phạm-Yên Mỹ-Hưng Yên 0975858328
53 QT Số 2–đường 106-Giai Phạm-Giai Phạm-Yên Mỹ-Hưng Yên 0986426267
54 QT Tân Dược Y Nhân–Giai Phạm-Yen My-Yen My-Yên Mỹ-Hưng Yên 0966682269
55 QT Minh Ngọc-106-Giai Phạm-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0978556985
56 QT Phạm Thị Hằng-Thôn Hạ-Trung Hưng-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0982169063
57 Quầy Đại Lý–Dốc Lã-Bảo Khê-Bảo Khê-TP Hưng Yên-Hưng Yên 01669349103
58 QT Tân Dược–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 01288339988
01202031767
59 QT Tân Dược–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng yên 01636046015
60 QT Số 7–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0968152000
016570362902
61 NT Thanh Tâm-222-Nguyễn Văn Linh-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 032123862610
03213862160
62 QT Thanh Huyền-125-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0987760858
03213550496
63 NT Minh Thúy-97-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 03213550754
64 NT Hải Hà-85-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên 01664337025
03213551459
65 QT AN SINH–HỒNG CHÂU-CHỢ GiẦU-CHỢ GiẦU-TP Hưng Yên-Hưng yên 01698448933
66 Không có biển hiệu–Ba Hang-Tien Lu-Tien Lu-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0979572926
67 QT Tân Dược-82-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0989293680
03213865193
68 NT Thu Hiền-183-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0945796668
03213863036
69 QT Tân Dược-8-Cổng Chợ Phố Hiến-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0946172688
0976132941
70 QT Số 10-223-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên 03213862736
71 QT Tan duoc–Dien bien-MINH KHAI-MINH KHAI-TP Hưng Yên-Hưng Yên 0978844880
72 Không có biển hiệu-31-Tây Thành-Quang Trung-Quang Trung-TP Hưng Yên-Hưng Yên 01699156722
73 Không có biển hiệu–Tiền Thắng-Bảo Khê-Bảo Khê-TP Hưng Yên-Hưng Yên 01685877922
74 QT Tân Dược–Ngã Tư Bô thời-Dân Tiến-Dân Tiến-Khoái Châu-Hưng Yên 03213714459
0987458332
75 không có biển hiệu–Chợ Bô Thời-Hồng Tiến-Hồng Tiến-Khoái Châu-Hưng Yên 01659989565
76 QT Bô Thời–Ngã Tư Bô thời-TT Bô Thời-TT Bô Thời-Khoái Châu-Hưng Yên 03213920161
77 QT Phương Thi–Ngã Tư Bô thời-TT Bô Thời-TT Bô Thời-Khoái Châu-Hưng Yên 0984866855
78 QT Tân Dược–Thành Công-Khoái châu-Khoái châu-Khoái Châu-Hưng Yên 0985354315
79 NT Mạnh Anh–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên 03213910160
80 QT Tân Dược–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên 0976854062
81 QT Nguyễn bảy–Dốc bái-Đông kết-Đông kết-Khoái Châu-Hưng Yên 0986899209
82 QT Đài Cúc–Dốc Bái-Đông Kết-Đông Kết-Khoái Châu-Hưng Yên 0983677245
83 QT Quỳnh Hoa–Dốc Bái-Đông Kết-Đông Kết-Khoái Châu-Hưng Yên 0983677245
84 QT Tân Dược–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên 03213910874
85 QT Oánh Hằng–TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên 01698596791
86 QT Tân Dược–Dân Tiến-Khoái Châu-Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên 0977781303
097781303
87 QT Chí Vĩ–Chợ Nội-Thành Công-Thành Công-Khoái châu-Hưng Yên 0979966675
88 QT Trung Dũng–Chợ Hang-Thọ Vinh-Thọ Vinh-Kim Động-Hưng Yên 0966274662
89 QT Nguyễn Thị Hà–An Xá-Toàn Thắng-Toàn Thắng-Kim Động-Hưng Yên 01698170288
90 QT Tư nhân–từ Hồ-Yên Phú -Yên Phú -Yên Mỹ-Hưng Yên 01698147451
91 QT Bảo Lâm–Đại Hạnh-Hoàn Long-Hoàn Long-Yên Mỹ-Hưng Yên 0983942933
92 QT Tân Dược–ngân hạnh-Hoàn Long-Hoàn Long-Yên Mỹ-Hưng Yên 0974743489
0986141642
93 QT Tân Dược–Hòa bình -Tân Lập-Tân Lập-Văn Giang-Hưng Yên 01665077968
94 QT Số 7–Ngã tư-Long hưng-Long hưng-Văn Giang-Hưng Yên 0979461298
95 QT Tân Dược–Ngã tư-Long hưng-Long hưng-Văn Giang-Hưng Yên 01667619170
96 QT Tân Dược–Chợ đông tảo-khoái châu-khoái châu-khoái châu-Hương yên 01635674085
97 QT Số 9–TT Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên 0972709988
98 QT MINH TRANG–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên 0968066181
99 QT Số 4–Cửu Cao-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên 0982724069
0982724068
100 QT KHÁNH NGUYÊT–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên 0984429680
101 QT Nam Khánh–TT NHƯ QuỲNH-NHƯ QuỲNH-NHƯ QuỲNH-Văn Lâm-Hương yên 0913709117
102 QT Số 3–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên 01254355468
103 Đại Lý Thuốc ánh Dương–Cầu Mới-Vĩnh Khúc-Vĩnh Khúc-Văn Giang-Hưng Yên 01259141847
104 QT Số 6–Văn Ổn-Đại Đồng-Đại Đồng-Văn Lâm-Hưng Yên 0973999735
105 QT Giai Phạm-106-Giai Phạm-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên 0973434052
106 QTQuỳnh Chi–Chợ Châu-Tân Tiến-Tân Tiến-Văn Giang-Hưng Yen 0982466236
107 QT Giang Mạnh Khánh–Chợ Đông Tảo-Khoái Châu-Khoái Châu-Khoái châu-Hưng Yen 0982339985
108 QT Hoàng Thị Bền—Chùa Tổng-Chùa Tổng-Yên Mỹ-Hưng Yen 0973538061
109 QT SỐ 9 –Chợ phận -chính nghĩa-chính nghĩa-kim động-Hưng YEN 0986819770
110 QT TÂN DƯỢC–CHỢ SON-yên mỹ-yên mỹ-yên mỹ-Hưng YEN 01648949070
111 QT Tân Dược–Xuân Trúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên 01685153540
112 QT Nguyễn Đạt–Chợ Bần-TT Bần -TT Bần -Mỹ Hào-Hưng Yên 01669517640
113 QT Đỗ Thị Ngấm-Xuân Trúc-Xuân Trúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên 0988531128
114 QT Oxi xanh–TT Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên 0947729297
115 QT Trường Nhung–Nghĩa Trụ -Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên 0973122822
116 QT TÂN DƯỢC–LIÊU TRUNG -yên mỹ-yên mỹ-yên mỹ-Hưng YEN 0983851749
117 QT số 2-phùng chí kiên-Dị Sử -Mỹ Hào-Mỹ Hào-Mỹ Hào-Hưng Yên 0977317396
118 QT Hồng Vân–196-Bao Bì-Bao Bì-Mỹ Hào-Hưng Yên 0978119777
119 QT Đại Nam-Thôn chùa-Minh Hải-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên 0969822993
120 QT Đạt Phương–Tiên Tiến-La Tiến-La Tiến-Phù Cừ-Hưng yên 0984679910
121 QT SỐ 6 –XÓM 5 -XUÂN QUAN -XUÂN QUAN -VĂN LÂM -Hưng Yên 0985132547

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.