STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  Quầy Số 68 86 Tháp Bà Nha Trang Khánh Hòa 0583832841
2  Quầy Tiến Thành 258 Lương Định Của Nha Trang Khánh Hòa 0963135545
3  Kim Ngân 1105 Đường 23/10 Nha Trang Khánh Hòa 01677026246
4  Quấy Thuốc 37 Chợ Đá Bàn Vạn Gĩa Khánh Hòa 0586508150
5  NT Minh Hoàng Lương định Của Nha Trang Khánh Hòa 01688130623
6  Bảo Nam Xã Vĩnh Thái Nha Trang Khánh Hòa 0905818147
7  NT Minh Huệ Tổ 5 Vĩnh Thạnh Nha Trang Khánh Hòa 0974251505
8  Quỳnh Trâm 531 Trần Quý Cáp Ninh Hòa Khánh Hòa 0905194755
9  Chị Hằng ( Lâm Ngọc Trọng) Tỉnh Lộ 9 Cam Ranh Khánh Hòa 583997079
10  NT Phúc Khang 31 Hùng Vương Diên Khánh Khánh Hòa 0583771698

 

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.