STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Số Đường Phường Quận
1  Quầy thuốc tây Hường phương quý 2 Xã Vinh Quang Kon Tum 0983965259
2  ĐL thuốc tây 139 Thôn Lâm Tùng Xã YaChim Xã YaChim Kon Tum 915667944
3  Đại lý số 71 Thôn Nghĩa An Xã YaChim Xã YaChim Kon Tum 0913349416
4 NT An Nhiên 311 Phan Châu Trinh Kon Tum 0974157979
5 NT Linh Sa Nhơn Sa Thầy Kon Tum 0905311579
6 Nhà thuốc  89 ĐĂK TỜ RE KON RẪY KON TUM 0916743533

 

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.