STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Tân Dược-46-Bắc Sơn-Hoàng Văn Thụ-Thành phố Lạng Sơn-Lạng Sơn 0253712939