STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Chi Trâm—Bạch Long-Bạch Long-Giao Thủy-Nam Định 01686277559
2 Công ty Dược Phẩm Trực Ninh—TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 0979.783.515
3 Công ty NaVi-29-Hàng Cấp—-Nam Định 0919.469.195
4 Công ty Sơn Trường-64-Thành Chung—-Nam Định 03503.849.723
5 Công Ty Thành Đức-Số 32-Đường Điện Biên-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 03503881223
6 Công Ty TNHHDP Tuyên Thạc-10A/29-Văn Cao—Thành Phố-Nam Định 03503837615
03503.837.615
7 Cty TNHHDP Bình Hường -390-Hoàng Văn Thụ—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503849130
8 Đại Lý Bùi Hoài Sâm—Tân Giang -Tân Giang -Nam Trực-Nam Định 972327965-
9 Đại Lý Đặng Thị Nhung-109A-Vũ Hữu Lợi—Thành Phố-Nam Định 03503.858.232
10 Đại Lý Nguyễn Thị Duyên–40 Khu 2-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503.713.009
11 Đại Lý Nguyễn Thị Mai -270-Giải Phóng—Thành Phố-Nam Định 3503865730-
12 Đại Lý Phạm Thị Thêu–158-Đặng Xuân Bảng-Đặng Xuân Bảng-Nam Trực-Nam Định 3503859058
13 Đại Lý Tân Dược Bùi Thị Nhài–Khu 4B-TT Cồn -TT Cồn -Hải Hậu-Nam Định 03503.875.635
14 Đại Lý Tân Dược DS Khanh–Khu 4-TT Yên Định-TT Yên Định-Hải Hậu-Nam Định 03503877861
15 Đại Lý Tân Dược Lê Thị Liêm —Xuân Bắc-Xuân Bắc-Xuân Trường-Nam Định 982933992-
16 Đại Lý Tân Dược Nguyễn Thị Bắc –Xóm Cựu-Xuân Tân-Xuân Tân-Xuân Trường-Nam Định 01636806778
17 Đại Lý Tân Dược Nguyễn Thị Huê–Chợ Hành Thiện-Xuân Hồng-Xuân Hồng-Xuân Trường-Nam Định 0948268513
18 Đại Lý Tân Dược Nguyễn Thị Lụa–Xóm Bắc-Xuân Phương-Xuân Phương-Xuân Trường-Nam Định 0984439510
03503886250
19 Đại Lý Tân Dược Nguyễn Thị Phương–Xuân Bảng-TT Xuân Trường-TT Xuân Trường-Xuân Trường-Nam Định 03503.753.108
20 Đại Lý Tân Dược Như Luyến –98 Hải Đông -TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503715582
21 Đại Lý Tân Dược Phạm Văn Trình–Tổ 14-TT Xuân Trường-TT Xuân Trường-Xuân Trường-Nam Định 03503753118
01682294718
22 Đại Lý Tân Dược Quỳnh Biên–Xóm 4-Xã Xuân Phong-Xã Xuân Phong-Xuân Trường-Nam Định 03503757021
0947775156
23 Đại Lý Tân Dược Thuỳ Ninh-Vị Dương -Mỹ Xá —Thành Phố-Nam Định 913080832-
24 Đại Lý Tân Dược Trần Thị Chúc–Quần Liêu-Nghĩa Sơn-Nghĩa Sơn-Nghĩa Hưng-Nam Định 0916047998
25 Đại Lý Tân Dược Vũ Thị Ngần–Quán Triền-Nam Dương-Nam Dương-Nam Trực-Nam Định 0948.980.001
26 Đại Lý Tân Dược Vũ Thị Nương(Cô Hướng)–Vân Tràng-Nam Giang -Nam Giang -Nam Trực-Nam Định 03503827771-
27 Đại Lý Tân Dược Vũ Thị Phương –97-Nam Dương-Nam Dương-Nam Trực-Nam Định 3503827019-
28 Đại Lý Tân Dược Vũ Thị Thuỷ–Thôn 4-TT Nam Giang-TT Nam Giang-Nam Trực-Nam Định 3503911325
01863389738
29 Đại Lý Tân DượcĐặng Thị Hương-34-Vũ Hữu Lợi—Thành Phố-Nam Định 3503858058
0982025087
30 Đại Lý Tân DượcTrịnh Thị Nguyệt-284-Vũ Hữu Lợi—Thành Phố-Nam Định 03503.858.242
01274387847
31 Đại Lý Thuốc Dung Vị –Xóm 12 -Nghĩa Phú-Nghĩa Phú-Nghĩa Hưng-Nam Định 0974907288
32 Đại Lý Thuốc Tân Dược –Chợ Giá-Trực Đạo-Trực Đạo-Trực Ninh-Nam Định 0129.47.88088
33 Đại Lý Thuốc Tân Dược Đỗ Phúc Diện —Nghĩa Trung-Nghĩa Trung-Nghĩa Hưng-Nam Định 0944445577
34 Đại Lý Thuốc Tân dược Ngô Thị Hường–Quán Triền-Nam Dương-Nam Dương-Nam Trực-Nam Định 1693400688
35 Đại Lý Thuốc Tân Dược Nguyễn Văn Sơn–Chợ Hành Thiện-Xuân Hồng-Xuân Hồng-Xuân Trường-Nam Định 0973280169
36 Đại Lý Thuốc Tân Dược–Cầu Giáng-TT Mỹ Lộc-TT Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Nam Định 01297337972
37 Đại Lý Thuốc Tân Dược–Cầu Giành-Liên Bảo-Liên Bảo-Vụ Bản-Nam Định 0917.833.376
38 Đại Lý Thuốc Tân Dược–KM6-Đường 10-Đường 10-Vụ Bản-Nam Định 0164.87.87.097
39 Đại Lý Thưốc Tân Dược Lan Huy–Xóm 7-Xã Xuân Bắc-Xã Xuân Bắc-Xuân Trường-Nam Định 03503754084
0912534389
40 Hiệu Thuốc An Hợp—Chợ Giao Tiến-Chợ Giao Tiến-Giao Thủy-Nam Định 03503894536
0944744397
41 Hiệu Thuốc Bích Hường-17-Đường Hữu Nghị-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 0917.837.557
42 Hiệu Thuốc Doanh Nghiệp Lương Văn Hưng–Xóm 10-Hải Hưng-Hải Hưng-Hải Hậu-Nam Định 01215300007
43 Hiệu Thuốc Duy Tuấn—Chợ Ải-Chợ Ải-Ý Yên-Nam Định 03503825081-
44 Hiệu Thuốc Đỗ Quyên-74-Tô Hiệu—Thành Phố Nam Định-Nam Định 3503840364-
0944398968
45 Hiệu Thuốc Hồng Tải—Hồng Thuận-Hồng Thuận-Giao Thủy-Nam Định 0350.654.88.38
46 Hiệu Thuốc Hưng Oanh-Khu 5-Chợ Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 01257.789.986
47 Hiệu Thuốc Nam Trực–Thôn Vân Tràng-TT Nam Giang-TT Nam Giang-Nam Trực-Nam Định 03503828595
01234278275
48 Hiệu Thuốc Tân Dược–Chợ Bể-Giao Nhân-Giao Nhân-Giao Thủy-Nam Định 0168.225.26.35-
49 Hiệu Thuốc Tân Dược-Tổ 11-Khu Liên Hạ—Thành Phố Nam Định-Nam Định 1684880346-
50 Hiệu Thuốc Thành Tuyết–Xóm 1-Trực Thái-Trực Thái-Trực Ninh-Nam Định 03503.884.946
0916.506.823
51 Hiệu Thuốc Thuỷ Dũng —TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 03503.881.356
0912.540.739
52 Hiệu Thuốc Toàn Cúc –Chợ Quán-Hải Hà-Hải Hà-Hải Hậu-Nam Định 0988549668
0943376838
53 Hiệu Thuốc Toản Phương—Chợ Dần-Chợ Dần-Vụ Bản-Nam Định 3503822212
0943.073.611
54 Hiệu Thuốc Vũ Sen–Xuân Lập-Hải Xuân-Hải Xuân-Hải Hậu-Nam Định 01687281946
01694133529
55 HT Tuấn Tuyết–Kiôt 34 -Chợ Hành Thiện-Chợ Hành Thiện-Xuân Trường-Nam Định 3503755468
56 Nguyễn Thương Huyền-2A -2Tầng-Trần Huy Liệu—Thành Phố-Nam Định 915104213-
57 Nhà Thuốc An Vy-16-Nguyễn Hiền—Thành Phố-Nam Định 0916017025
58 Nhà Thuốc Bắc Bằng–Khu 4A-TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 03503895270
59 Nhà Thuốc Bằng Lý –Khu 4A -TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 0987.025.909
03503895543
60 Nhà thuốc Bệnh Viện Phạm Thị Hằng—Xuân Hồng-Xuân Hồng-Xuân Trường-Nam Định 01699917715
61 Nhà Thuốc Bùi Thị Hà-93-Hàng Sắt—Thành Phố-Nam Định 03503846864
62 Nhà Thuốc Cam Vinh–Xóm 7-Hải lộc-Hải lộc-Hải Hậu-Nam Định 3503877745
0914264484
63 Nhà Thuốc Dũng Thục-245-Trần Huy Liệu—Thành Phố-Nam Định 3503865309
0948345934
64 Nhà Thuốc Định-30-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0912.536.658
65 Nhà Thuốc Đông Hòa–Đường 57-TT Lâm-TT Lâm-Ý Yên-Nam Định 03503.959.086
0985.892.056
66 Nhà Thuốc Giang Thu—Hải Thanh-Hải Thanh-Hải Hậu-Nam Định 3503781709
0912887882
67 Nhà Thuốc Hà Chiều–Xóm 3-Hải Tân-Hải Tân-Hải Hậu-Nam Định 0973152108
68 Nhà thuốc Hà Oanh—Xuân Đài-Xuân Đài-Xuân Trường-Nam ĐỊnh 035036293345
69 Nhà Thuốc Hà Thương-98-Đường Thái Bình—Thành Phố Nam Định-Nam Định 1644449994-
70 Nhà Thuốc Hải Minh–Phạm Ngũ Lão—Thành Phố-Nam Định 01242087182
0968099389
71 Nhà Thuốc Hiền Hằng-20-Hoàng Diệu-Năng Tĩnh-Năng Tĩnh-Thành Phố Nam Định-Nam Định 0943.201.265
72 Nhà Thuốc Hiền Triết-102-Mạc Thị Buởi—Thành Phố-Nam Định 0912.444.955
73 Nhà Thuốc Hoa Thiên Phú-116-Phan Đình Phùng—Thành Phố-Nam Định 0904.025.789
74 Nhà Thuốc Hoàng Nam-149-Nguyễn Trãi—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0915.196.371
75 Nhà Thuốc Hoàng Thu-283-Lê Hồng Phong-Vị Xuyên-Vị Xuyên-Thành Phố-Nam Định 01244.669.203
76 Nhà thuốc Hồng Hà-714—-Vũ Hữu Lợi-Nam Định 0942.513.656
77 Nhà thuốc Hồng Tươi–264 Khu Tân Giang-Nam Thanh-Nam Thanh-Nam Trực-Nam Định 3503829088-
78 Nhà Thuốc Kiều Hưng–207-Khu 3-TT Yên Định-TT Yên Định-Hải Hậu-Nam Định 03503877215
79 Nhà Thuốc Lan Hùng-33-Hoàng Hoa Thám—Thành Phố-Nam Định 03503846557
01238.299.416
80 Nhà Thuốc Liên Hậu-60A-Nguyễn Văn Trỗi—Thành Phố-Nam Định 904399879
81 Nhà Thuốc Lộc An-32-Trần Thái Tông—Thành Phố-Nam Định 03503700595
-0945505037
82 Nhà Thuốc Luyến Đạt—Chợ Gôi-Chợ Gôi-Vụ Bản-Nam Định 3503821635
03503820090
83 Nhà Thuốc Mai Hường-150-Điện Biên—Thành Phố-Nam Định 03502210439-
84 Nhà Thuốc Mai Lân-189-Trần Thái Tông—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0915320589
85 Nhà Thuốc Mai Năm—TT Yên Định-TT Yên Định-Hải Hậu-Nam Định 3503877558
86 Nhà Thuốc Mạnh Tường—Quất Lâm -Quất Lâm -Giao Thủy-Nam Định 03503893154
0912.703.893
87 Nhà Thuốc Mỹ Lộc-347-Lê Hồng Phong-Vị Xuyên-Vị Xuyên-Thành Phố-Nam Định 0917.747.017
88 Nhà Thuốc Mỹ Nhung-48-Mạc Thị Bưởi—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503849970
09194.69195
89 Nhà Thuốc Na Hùng –Khu 3-TT Yên Định -TT Yên Định -Hải Hậu-Nam Định 3502213270
90 Nhà Thuốc Nguyên Hà—Giao Phong-Giao Phong-Giao Thủy-Nam Định 03503.893.229
0977.442.196
91 Nhà Thuốc Nguyễn Huệ-Ngã 4-Cầu Vòm-Giao Nhân-Giao Nhân-Giao Thủy-Nam Định 0913.788.679
92 Nhà Thuốc Nhân Đức–52-Khu 2-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 917688962
93 Nhà thuốc Phong Vân-207-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0914443277
94 Nhà Thuốc Phương Dung-251-Trần Huy Liệu-Trường Thi-Trường Thi-Thành Phố-Nam Định 03503846622
01257755077
95 Nhà thuốc Phương Nam-233-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 01237407768
96 Nhà Thuốc Phương Thảo-128-Trần Đăng Ninh-Trần Đăng Ninh-Trần Đăng Ninh-Thành Phố-Nam Định 03503849088
97 Nhà Thuốc Số 7–Chợ Bùi Chu- Xã Xuân Ngọc- Xã Xuân Ngọc-Xuân Trường-Nam Định 03503886974
98 Nhà Thuốc Tân Bình—Nghĩa Bình-Nghĩa Bình-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503872430
0946117789
99 Nhà Thuốc Tân Dược-1275-Trần Huy Liệu—-Nam Định 0902024766
100 Nhà thuốc Tân Thịnh Phát-118—-Giải Phóng-Nam Định 0912.651.418
101 Nhà Thuốc Thanh Hải-28-Giải Phóng—Thành Phố-Nam Định 3503846637-
102 Nhà Thuốc Thanh Hương–Khu Phố 3-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 3503870042
0942638399
103 Nhà Thuốc Thảo Thuấn—BV Nghĩa Bình-BV Nghĩa Bình-Nghĩa Hưng-Nam Định 3503872926
104 Nhà Thuốc Thu Hoài-24-Giải Phóng—Thành Phố-Nam Định 3503860600
105 Nhà thuốc Thu Thuỷ-156-Điện Biên—Thành Phố-Nam Định 03503840401
0986154374
106 Nhà Thuốc Thúy Bản—Hải Cường-Hải Cường-Hải Hậu-Nam Định 03506.514.986
0904.430.196
107 Nhà Thuốc Thủy Chế—TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 03503.895.096
108 Nhà Thuốc Thúy Mừng–Khu 3-TT Yên Định-TT Yên Định-Hải Hậu-Nam Định 03503877558
0943503057
109 Nhà Thuốc Toàn Sen–38 khu 1-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503.870.841
110 Nhà Thuốc Trang Duy-282-Trường Chinh—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503637489
0127.666.5387
111 Nhà Thuốc Trần Khắc Hạnh–Dong 1-Phố Bùi Chu-Xuân Ngọc-Phố Bùi Chu-Xuân Ngọc-Xuân Trường-Nam Định 03503751526
112 Nhà Thuốc Trung Liên-126-Nguyễn Văn Trỗi—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0166.568.62.99
0947599686
113 Nhà Thuốc Trung Sơn-37-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0912.942.608
114 Nhà Thuốc Tú Hương-315-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0945.273.060
115 Nhà Thuốc Tuấn Hưng–Chợ Nghĩa Phú-Nghĩa Phú-Nghĩa Phú-Nghĩa Hưng-Nam Định 0984550338
116 Nhà Thuốc Tuấn Thuỷ-124-Trần Đăng Ninh—Thành Phố-Nam Định 03503861714
117 Nhà Thuốc Tùng Vân-141-Trần Nhật Duật—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0986.371.375
118 Nhà Thuốc Việt An –Khu Tân Lâm -TT Lâm-TT Lâm-Ý Yên-Nam Định 03503824087
0946605757
094.660.57.57
119 Nhà Thuốc Vũ Thị Tám-26-Trần Huy Liệu—Thành Phố-Nam Định 943307292-
120 NT Hồng Quang-141-Vũ Hữu Lợi—-Nam Định 0945.414.189
121 NT Ngân Hà—TT Đông Bình-TT Đông Bình-Nghĩa Hưng-Nam Định 0123.869.2151
123 NT Trần Thị Thúy-258-Giải Phóng—-Nam Định 0912.694.265
124 NT Trung Vĩnh-92-Vĩnh Mạc-Lộc vượng-Lộc vượng-TP-Nam Định 0949.185.814
125 NT.Doanh Nghiệp Số 14–Đường 12-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Ý Yên-Nam Định 01649044699
126 Phòng Khám 105 —TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 0936.640.313
127 Phòng Khám Oanh Lương —Nghĩa Tân-Nghĩa Tân-Nghĩa Hưng-Nam Định 3503872218-
128 QT Anh Thành—Xuân Phú-Xuân Phú-Xuân Trường-Nam Định 01659.701.838
129 QT Anh Thư—Chợ Dần-Chợ Dần-Vụ Bản-Nam Định 0983.280.502
130 QT Chị Đỗ Thị Thu–Đồng Quỹ-Nam Tiến -Nam Tiến -Nam Trực-Nam Định 0987.958.515
131 QT Chị Mận—Yên Phong-Yên Phong-Ý Yên-Nam Định 0977.548.719
132 QT Chị Nhung—Xuân Kiên-Xuân Kiên-Xuân Trường-Nam Định 919530963
133 QT Chị Tân—Phương ĐỊnh-Phương ĐỊnh-Trực Ninh-Nam ĐỊnh 0127.860.5159
134 QT Chị Tho–xóm 10-Hải Minh-Hải Minh-Hải Hậu-Nam Định 0974822073
135 QT Chị Trang–Xóm 6-Hải Toàn-Hải Toàn-Hải Hậu-Nam Định 0975923078
136 QT Chị Vóc–32 xóm 9-Xuân Kiên-Xuân Kiên-Xuân Trường-Nam Định 1693855865
137 QT ChịDinh–Xóm 8-Giao Thịnh-Giao Thịnh-Giao Thủy-Nam Định 01658944230
138 QT Cô Dung —Nam Dương-Nam Dương-Nam Trực-Nam Định 0123.686.1699
139 QT Cô Len–Liên Hải-Bạch Long-Bạch Long-Giao Thủy-Nam Định 03503893049
140 QT Đặng Thị Hồng Vân-355-Giải Phóng—-Nam Định 0949.582.626
141 QT Đoàn Thị Dung–Xuân Thằng-Giao Xuân-Giao Xuân-Giao Thủy-Nam Định 0968328263
142 QT Hải Hồng–Khu 2-TT Qũy Nhất-TT Qũy Nhất-Nghĩa Hưng-Nam Định 01252027533
143 QT Hằng Biên—Trực Thắng-Trực Thắng-Trực Ninh-Nam Định 0165.7009671
144 QT Hoàn Ngọc—Nghĩa Phong-Nghĩa Phong-Nghĩa Hưng-Nam Định 01674.144.760
145 QT Hoàng Thị Nhung—Nghĩa Phong-Nghĩa Phong-Nghĩa Hưng-Nam Định 0972.543.308
146 QT Long Nhi-11-Ô 19-Hạ Long-Hạ Long-Nam Định-Nam Định 01254228188
148 QT Nguyễn Thị Hòa—Xuân Thủy-Xuân Thủy-Xuân Trường-Nam Định 0912.279.915
149 QT Nguyễn Thị Trang—TT Quỹ Nhất-TT Quỹ Nhất-Nghĩa Hưng-Nam Định 0944566136
150 QT Phạm Thị Lành–2-Bình Hòa-Bình Hòa-Giao Thủy-Nam Định 0984068811
151 QT Quang Vinh–Chợ Đền-hải anh-hải anh-Hải Hậu-Nam Định 0982.540.862
152 QT Thảo Anh–Chợ Bể-Giao Nhân-Giao Nhân-Giao Thủy-Nam Định 0943.429.889
153 QT Tiền Hương—Nam Thái-Nam Thái-Nam Trực-Nam Định 01243 556 199
0946.901.505
01243 556 199
154 QT Trần Thị Hà-80-Tràng Thi—-Nam Định 0916.080.672
155 QT Trần Thị Hải–Xóm 9-Trực Thắng-Trực Thắng-Trực Ninh-Nam Định 01686858068
156 QT Trần Việt Hà—Giao Lạc-Giao Lạc-Giao Thủy-Nam Định 0984033858
157 QT Vũ Tuấn Lương—TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 0984.733.513
158 QT.Chị Yến—thị thôn-thị thôn-vụ bản-Nam Định 03503502439
159 QT.Thiên An–38B-Cộng Hòa-Cộng Hòa-vụ bản-Nam Định 984034080
160 QTTD Nguyễn Thu Hằng—Nghĩa Lạc-Nghĩa Lạc-Nghĩa Hưng-Nam ĐỊnh 01277692466
03503.872.438
161 QTTD Trần Thị Hoa—Xuân Trung-Xuân Trung-Xuân Trường-Nam Định 0986 309 960
162 Quầu thuốc Vũ Thị Thắm—Trung Lao-Trung Lao-Trực Ninh-Nam ĐỊnh 0974.947.868
163 Quầy Tân Dược Trần Thị Xuyến–Xóm Nam-Xuân Phương-Xuân Phương-Xuân Trường-Nam Định 3503887762
0914658377
164 Quầy Thuốc 125 -125-Điện Biên—Thành Phố-Nam Định 937237638
165 Quầy thuốc 164-164-Trần Nhật Duật—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0916.807.665
166 Quầy Thuốc 226–Khu 3-TT Yên Định-TT Yên Định-Hải Hậu-Nam Định 3503877085
167 Quầy Thuốc An Sinh-69-Đường Kênh-Phường Cửa Bắc-Phường Cửa Bắc-Thành Phố Nam Định-Nam Định 092.497.1339
168 Quầy thuốc Bệnh viện – DS Trần Thị Trang—TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 0978.235.709
169 Quầy Thuốc Bích Diệp-431-Điện Biên—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0989206939-
170 Quầy thuốc BVĐK Nghĩa Hưng—TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 0985726413
171 Quầy thuốc chị Lê Thị Thu–Thôn Phú Ninh-Phương Định-Phương Định-Trực Ninh-Nam Định 0976.396.308
172 Quầy thuốc chị Nguyễn Thị Phương-Xóm Bắc-Cầu Quần Liêu-Nghĩa Sơn-Nghĩa Sơn-Nghĩa Hưng-Nam Định 0947.034.413
173 Quầy thuốc chị Thu–Cầu Bình Lãng-Nghĩa Thắng-Nghĩa Thắng-Nghĩa Hưng-Nam ĐỊnh 0912953228
174 Quầy thuốc chị Trần Thị Tuyết—Chợ Chùa – Nam Giang-Chợ Chùa – Nam Giang-Nam Trực-Nam Định 0913658394
175 Quầy thuốc chị Vũ Thị Ngát—Rạng Đông-Rạng Đông-Nghĩa Hưng-Nam ĐỊnh 0912.879.901
176 Quầy Thuốc Chợ Dần – Cô Hòa—Chợ Dần-Chợ Dần-Vụ Bản-Nam Định 03503.502.127
177 Quầy Thuốc Chợ Điếm—Nghĩa Hải-Nghĩa Hải-Nghĩa Hưng-Nam Định 0915528872
01693544532
178 Quầy Thuốc Chung Hường–Chợ Gạo-Thành Lợi-Thành Lợi-Vụ Bản-Nam Định 03503920906
179 Quầy thuốc cô Trần Thị Ngân—Nghĩa Lâm-Nghĩa Lâm-Nghĩa Hưng-Nam Định 0163.917.2273
180 Quầy Thuốc CTDP Nam Hà Ds Kiên-179-Văn Cao—Thành Phố-Nam Định 03503844524
181 Quầy thuốc CTDP Nam Hà Ds Ngô Thị Đỗ-1-Hà Huy Tập—Thành Phố-Nam Định 03503.835.521
182 Quầy thuốc CTDP Nam Hà Ds Nguyễn Thị Thu-Cổng BVĐK-Phuờng Trần Đăng Ninh—Thành Phố-Nam Định 03563867116
183 Quầy thuốc CTDP Nam Hà Ds Phạm Thị Lan-66-Trần Phú—Thành Phố-Nam Định 03503555656
0987994360
184 Quầy thuốc CTDP Nam Hà Ds Phạm Thị Thuý-2-Trần Đăng Ninh—Thành Phố-Nam Định 03503.839.139
185 Quầy thuốc CTDP Nam Hà Ds Thành-112-Bến Thóc—Thành Phố-Nam Định 03503849034
186 Quầy thuốc CTDP Nam Hà- DS Đỗ Thị Tuyết–Chợ Nghĩa Tân-Nghĩa Tân-Nghĩa Tân-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503.722.834
01656843478
187 Quầy thuốc CTDP Nam Hà- DS Phạm Ngọc Tú—Cầu Bình Lãng-Cầu Bình Lãng-Nghĩa Hưng-Nam Định 03503.726.135
188 Quầy Thuốc CTDP Trực Ninh (Cô Lan)-68-Điện Biên-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 0944540700
189 Quầy Thuốc CTDP Trực Ninh-153B-Đường Hữu Nghị-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 03503935199
190 Quầy Thuốc CTDP Vụ Bản – Cô Lài–Chợ Hậu-Liên Minh-Liên Minh-Vụ Bản-Nam Định 01234.121.056
191 Quầy Thuốc CTY CPDược Nam Định-177B-Nguyễn Văn Trỗi—Thành Phố-Nam Định 0978488848
0976291037
192 Quầy Thuốc Cúc Hoa-36-Cầu Bùi-Mỹ Phúc-Mỹ Phúc-Mỹ Lộc-Nam Định 0913.088.687
193 Quầy thuốc Doanh An-137-Song Hào—-Nam Định 0904.467.258
194 Quầy thuốc Doanh Mơ–Chợ Đền-Trực Hưng-Trực Hưng-Trực Ninh-Nam Định 03503.947.754
195 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Anh Tuấn–Cao An-TT Cồn -TT Cồn -Hải Hậu-Nam Định 3503509261
196 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Hồng Nhung-Km 2-Đặng Xuân Bảng-Nam Vân-Nam Vân-Nam Trực-Nam Định 03503859841
197 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Niên Tâm–Dốc Lốc-Mỹ Thắng-Mỹ Thắng-Mỹ Lộc-Nam Định 0943.170.444
198 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Thành Bích–Xóm 33-Xuân Hồng-Xuân Hồng-Xuân Trường-Nam Định 03503753968
199 Quầy Thuốc Dung Vân—Giao Thiện-Giao Thiện-Giao Thủy-Nam Định 0350.657.37.87
200 Quầy Thuốc Duyên Thức–Đội 5-Yên Phương-Yên Phương-Ý Yên-Nam Định 03503.960.516
201 Quầy Thuốc Đinh Phương Thuý -229-Trần Huy Liệu—Thành Phố-Nam Định 976901576
202 Quầy Thuốc Đoàn Hương–Ngã Tư Vọng-Yên Đồng-Yên Đồng-Ý Yên-Nam Định 0962.238.556
203 Quầy Thuốc Đỗ Thị Khánh Hòa-30-Lương Thế Vinh-TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 03503821151
-03503502074
204 Quầy Thuốc Đức Tuyển–Phù Cầu-Yên Phương-Yên Phương-Ý Yên-Nam Định 03503.825.813
205 Quầy Thuốc Giáp Hòa–Xóm 3-Hải Tân-Hải Tân-Hải Hậu-Nam Định 01697440868
0983752085
206 Quầy Thuốc Hà Thị Phượng–Cầu Bo-Yên Phương-Yên Phương-Ý Yên-Nam Định 03503825995
207 Quầy thuốc Hải Phúc–Xóm 2-Hải Minh-Hải Minh-Hải Hậu-Nam Định 03506274827
0978632458
208 Quầy Thuốc Hạnh Nga-Hồng Tải–Hồng Thuận-Hồng Thuận-Giao Thủy-Nam Định 0936946638
209 Quầy Thuốc Hoàng Thị Hài—Yên Phong-Yên Phong-Ý Yên-Nam Định 0942.459.469
210 Quầy Thuốc Hoàng Thị Lụa—Hải Anh-Hải Anh-Hải Hậu-Nam Định 0968.644.738
211 Quầy Thuốc Hồ Thị Hảo–Phù Long—Thành Phố Nam Định-Nam Định 3506273037
03506559765
212 Quầy Thuốc Hùng Nhung-4-Phạm Hồng Thái—Thành Phố-Nam Định 03503835231-
213 Quầy Thuốc Hương Kiên—Hải Phương-Hải Phương-Hải Hậu-Nam Định 3503878426-
214 Quầy Thuốc Khánh Len–Xóm 11-Hải Sơn-Hải Sơn-Hải Hậu-Nam Định 0912.045.886
215 Quầy Thuốc Khánh Quý-Khu 5B-Chợ Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 03503.896.161
0165.656.6522
216 Quầy Thuốc Kim Tuyến—TT Mỹ Lộc-TT Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Nam Định 01676036170
217 Quầy Thuốc Lê Thị Điệp–Chợ Giao Hải-Giao Hải-Giao Hải-Giao Thủy-Nam Định 0944.565.081
218 Quầy Thuốc Lê Thị Hạnh-108-Bến Thóc—Thành Phố-Nam Định 03503868262
0914848115
219 Quầy Thuốc Lê Thị Hạnh-108-Bến Thóc—Thành Phố-Nam Định 03503868262
0914848115
220 Quầy thuốc Lê Thị Thu-Thôn Trung Đình–Liêm Hải-Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Định 0947.599.058
221 Quầy thuốc Lê Văn Khâm–Thôn Cổ CHất-Phương Định-Phương Định-Trực Ninh-Nam Định 0988.179.465
222 Quầy thuốc Luân Hoa–Chợ Chùa—Nam Trực -Nam ĐỊnh 0948.638.909
223 Quầy Thuốc Minh Nhài—Quỹ Nhất-Quỹ Nhất-Nghĩa Hưng-Nam Định 3503872404
0912114042
224 Quầy Thuốc Minh Thu-36-Trần Thái Tông—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0915375208
225 Quầy Thuốc Nam Dương—Cát Đằng-Cát Đằng-Ý Yên-Nam Định 0168.355.2467
226 Quầy Thuốc Ngân Tú—Yên Chính-Yên Chính-Ý Yên-Nam Định 094.709.58.58
227 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Bích Hồng-126-Trần Đăng Ninh—Thành Phố-Nam Định 03508601919-
228 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hà–Chợ Hải Hòa-Hải Hòa-Hải Hòa-Hải Hậu-Nam Định 01235.620.086
229 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hải Thuý—CHợ Chùa-CHợ Chùa-Nam Trực-Nam Định 3503827040-
230 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hoa—TT Quất Lâm-TT Quất Lâm-Giao Thủy-Nam Định 03506558554
01262425505
231 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hường-178-Nguyễn Công Trứ-Điện Biên-Điện Biên-Thành Phố-Nam Định 0937.237.638
232 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Lan-5-Phạm Hồng Thái—Thành Phố-Nam Định 03503840237
233 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Liễu-2-Trần Hưng Đạo—Thành Phố-Nam Định 0912.017.642
234 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thơm—Hải Nam-Hải Nam-Hải Hậu-Nam Định 0986.952.127
235 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Vân–Tổ DP 20-TT Thịnh Long-TT Thịnh Long-Hải Hậu-Nam Định 03503799327
0916794060
236 Quầy Thuốc Nguyên Thơm–Đường 10 -Yên Tiến -Yên Tiến -Ý Yên-Nam Định 0986443390
237 Quầy Thuốc Nguyễn Văn Nũu–Chợ Bo-Yên Chính-Yên Chính-Ý Yên-Nam Định 03503825652
03503.825.652
238 Quầy Thuốc Nguyễn Văn Nũu–Chợ Bo-Yên Chính-Yên Chính-Ý Yên-Nam Định 03503825652
239 Quầy Thuốc Phạm Ngọc Dương –112-Đò Quan-Nam Phong-Đò Quan-Nam Phong-Nam Trực-Nam Định 3503858864
240 Quầy Thuốc Phạm Thị Hạnh—Hoành Sơn-Hoành Sơn-Giao Thủy-Nam Định 0168.557.0113
0168..557.0113
241 Quầy Thuốc Phạm Thị Huệ-5-Nguyễn Tri Phương-Văn Miếu-Văn Miếu-Thành Phố-Nam Định 0943.194.990
242 Quầy Thuốc Phạm Thị Mão–Xóm 10-Hải Sơn-Hải Sơn-Hải Hậu-Nam Định 03503.874.569
243 Quầy Thuốc Phạm Thị Nguyệt–Xóm 2-Hải Trung-Hải Trung-Hải Hậu-Nam Định
244 Quầy Thuốc Phạm Thị Thanh-270-Hàn Thuyên—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503644101-
245 Quầy Thuốc Phòng Nhung—Giao Nhân-Giao Nhân-Giao Thủy-Nam Định 094.676.3473
246 Quầy Thuốc Phương Trang-Thiện Mỹ–Yên Mỹ-Yên Mỹ-Ý Yên-Nam Định 0988.620.126
247 Quầy Thuốc Số 1—TT Lâm-TT Lâm-Ý Yên-Nam Định 0943518486
248 Quầy Thuốc Số 2(Chị Hoài )-CTCPDP Nam Hà-5-Trần Quốc Toản—Thành Phố-Nam Định 0912432021
249 Quầy thuốc số 23–Lạc Quần-Xuân Ninh-Xuân Ninh-Xuân Trường-Nam Định 3503885181
250 Quầy Thuốc số 3 – Hoàng Thị Bích—TT Cát Thành-TT Cát Thành-Trực Ninh-Nam Định 03503.944.202
03503944202
251 Quầy Thuốc Số 3 – Nguyễn Thị Kim Ngân-3-Văn Cao—Thành Phố-Nam Định 03503848315
252 Quầy Thuốc Số 3Ds Nguyễn Thị Đoan-3-Phạm Hồng Thái—Thành Phố-Nam Định 03503.839.414
253 Quầy Thuốc Số 41–Tân Phong-Hải Triều-Hải Triều-Hải Hậu-Nam Định 0989.643.064
254 Quầy Thuốc Số 5 Đinh Thị Dinh –Xóm 12A-Xuân Kiên-Xuân Kiên-Xuân Trường-Nam Định 3503885651-
255 Quầy Thuốc Số 6 Ds Vũ Thị Thanh Thu-16-Hà Huy Tập—Thành Phố-Nam Định 03503.861.709
256 Quầy Thuốc Số 6-83-Điện Biên—Thành Phố-Nam Định 03503840033
0943286379
0943.286.379
257 Quầy Thuốc Số 7 Đỗ Thanh Liêm —Lạc Quần -Lạc Quần -Xuân Trường-Nam Định 3503885181
0915184324
258 Quầy thuốc số 8 —TT Xuân Trường-TT Xuân Trường-Xuân Trường-Nam Định 3503885336
259 Quầy Thuốc Số 9-9-Văn Cao—Thành Phố-Nam Định 3503849034
0947021300
260 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Dung—TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 0128.708.6479
261 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Hạnh—Kim Thái-Kim Thái-Vụ Bản-Nam Định 0978.781.807
262 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Hồng–Phú Ốc-Lộc Hòa-Lộc Hòa-Thành Phố Nam Định-Nam Định 01234383052
263 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Lan–Ngã 3-Giao Tân-Giao Tân-Giao Thủy-Nam Định 03503.746.004
264 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Loan—Trực Đại-Trực Đại-Trực Ninh-Nam Định 0166.492.1020
265 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Nguyệt—Yên Đồng-Yên Đồng-Ý Yên-Nam Định 0985.858.003
266 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Tuyết-192-Lương Thế Vinh-TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 0912273487
267 Quầy Thuốc Tân Dược – Chị Vân–Ngã 3-Cát Đằng-Cát Đằng-Ý Yên-Nam Định 01662553222
0166.255.3222
268 Quầy Thuốc Tân Dược – Chú Hải–Chợ Gạo-Thành Lợi-Thành Lợi-Vụ Bản-Nam Định 03503.820.878
269 Quầy Thuốc Tân Dược – Chú Thám—Giao Thịnh-Giao Thịnh-Giao Thủy-Nam Định 03503.893.439
270 Quầy Thuốc Tân Dược – Cô Bảy–Chợ Gạo-Thành Lợi -Thành Lợi -Vụ Bản-Nam Định 03503820834-
271 Quầy Thuốc Tân Dược – Cô Hằng—Yên Phương-Yên Phương-Ý Yên-Nam Định 03503825811
272 Quầy Thuốc Tân Dược – Cô Hiền—TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 3503820908
0948422913
0948.422.913
273 Quầy Thuốc Tân Dược – Cô Liên–Cầu Lê-TT Mỹ Lộc-TT Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Nam Định 0943957975
274 Quầy Thuốc Tân dược 300 Trần Hưng Đạo-300-Trần Hưng Đạo—Thành Phố-Nam Định 03503867340
0912827488
275 Quầy thuốc tân dược Chị Hồng-28-Trần Quang Khải—-TP Nam Định 0912.962.573
276 Quầy Thuốc Tân Dược chị Nhung-Đội 3–Liêm Hải-Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Định 0986234323
277 Quầy Thuốc Tân Dược chị Phương-88B-Đường Hữu Nghị-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 01682.532.528
278 Quầy thuốc tân dược Chị Thủy—Xuân Bắc-Xuân Bắc-Xuân Trường-Nam ĐỊnh 0966232384
279 Quầy thuốc tân dược chị Trần Thị Hà–Ngã ba Cát Thành-Trực Cát-Trực Cát-Trực Ninh-Nam Định 01249.348.415
280 Quầy thuốc tân dược Chị Yến—Trực Thanh-Trực Thanh-Trực Ninh-Nam Định 0945.930.311
281 Quầy thuốc tân dược công ty CPDP Nam Hà—Nam Mỹ-Nam Mỹ-Nam Trực-Nam ĐỊnh 01269.227.590
282 Quầy thuốc tân dược Lê Thị Hiên—Nghĩa Lâm-Nghĩa Lâm-Nghĩa Hưng-Nam ĐỊnh 0986.228.054
283 Quầy Thuốc Tân Dược Lê Thị Trầm-Đội 3–Liêm Hải-Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Định 0169.846.6031
284 Quầy thuốc tân dược Lưu Thi Hằng–Xóm 6-Điền Xá-Điền Xá-Nam Trực-Nam ĐỊnh 0123.5404388
285 Quầy thuốc tân dược Mai Thị Huyền—Xuân Tiến-Xuân Tiến-Xuân Trường-Nam ĐỊnh 01665878573
286 Quầy thuốc tân dược Mai Thị Mận—Trực Phú-Trực Phú-Trực Ninh-Nam ĐỊnh 01688.102.334
287 Quầy Thuốc Tân Dược Minh Tuấn-134-Đường Hữu Nghị-TT Cổ Lễ -TT Cổ Lễ -Trực Ninh-Nam Định 0167.636.50.52
288 Quầy Thuốc Tân Dược Ngô Phương Dung-68A-Khu 3-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 01634922786
289 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Hoà –Chợ Cầu Cụ-Xuân Tiến-Xuân Tiến-Xuân Trường-Nam Định 3503885543
0946426106
290 Quầy Thuốc tân dược Nguyễn Thị Thu Hiền–Đặng Xuân Bảng—-Nam Định 0918.917.047
291 Quầy Thuốc Tân Dược Nguyễn Thuý Bắc-136-Khu 3-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 0977878712
292 Quầy Thuốc tân Dược Số 15Ds Vũ Thị Thanh-15-Trần Quốc Toản—Thành Phố-Nam Định 03503860980
293 Quầy Thuốc Tân Dược Số 5 Ds Dung–Chợ Liễu Đề-TT Liễu Đề-TT Liễu Đề-Nghĩa Hưng-Nam Định 01257424211
294 Quầy Thuốc Tân Dược Tâm Hùng–Chợ Cổ Lễ- TT Cổ Lễ- TT Cổ Lễ-Trực Ninh-Nam Định 03503.882.412-
295 Quầy Thuốc Tân Dược Thúy Hằng—Cát Đằng-Cát Đằng-Ý Yên-Nam Định 01689151128
296 Quầy Thuốc Tân Dược Thủy Quảng–Trung Lao-Trung Đông-Trung Đông-Trực Ninh-Nam Định 03503.881.825
0912.958.299
297 Quầy Thuốc Tân Dược Trần Ngọc Lan—Trực Đại -Trực Đại -Trực Ninh-Nam Định 03503.884.335-
298 Quầy Thuốc tân dược Trương Minh Công–Chợ Cầu Đen-Trực Nội-Trực Nội-Trực Ninh-Nam Định 0125.7766454
299 Quầy Thuốc Tân Dược Tuyền Tiến–Chợ Chùa-TT Nam Giang-TT Nam Giang-Nam Trực-Nam Định 01642277733
300 Quầy Thuốc Tân Dược Vũ hiển–Đội 15-Nghĩa Sơn-Nghĩa Sơn-Nghĩa Hưng-Nam Định 944889834
301 Quầy Thuốc Tân Dược Vũ Thị Thương—Liêm Hải-Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Định 03503940005
302 Quầy Thuốc Tân Dược—Đường 10-Đường 10-Vụ Bản-Nam Định 0912333487
303 Quầy Thuốc Tân Dược—Đường 12-Đường 12-Vụ Bản-Nam Định 03503.822.144
304 Quầy Thuốc Tân Dược—Hoành Sơn-Hoành Sơn-Giao Thủy-Nam Định 03503.896.247
305 Quầy Thuốc Tân Dược—Lộc An-Lộc An-Vụ Bản-Nam Định 03503.673.862
306 Quầy Thuốc Tân Dược—Phố Cháy-Phố Cháy-Ý Yên-Nam Định 03503823836
03503.823.836
307 Quầy Thuốc Tân Dược—TT Cát Thành-TT Cát Thành-Trực Ninh-Nam Định 03503944907
308 Quầy Thuốc Tân Dược—TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 01648.561.116
309 Quầy Thuốc Tân Dược—TT Lâm-TT Lâm-Ý Yên-Nam Định 03503823219
310 Quầy Thuốc Tân Dược–Cầu Họ-Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Nam Định 0984.382.750
311 Quầy Thuốc Tân Dược–Cầu Họ-Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Mỹ Lộc-Nam Định 0984.382.750
312 Quầy Thuốc Tân Dược–Xóm 16-Mỹ Hà-Mỹ Hà-Mỹ Lộc-Nam Định 3503811484
313 Quầy Thuốc Tân Dược–Xóm 16-Mỹ Hà-Mỹ Hà-Mỹ Lộc-Nam Định 3503811484
314 Quầy Thuốc Tân Dược–xóm 4-Giao Tiến -Giao Tiến -Giao Thủy-Nam Định 0976541849
315 Quầy Thuốc Tân Dược-24-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0168.681.0186
316 Quầy Thuốc Tân Dược-41–Lộc Vượng-Lộc Vượng-Thành Phố Nam Định-Nam Định 0124.303.0579
317 Quầy Thuốc Tân Dược-Cầu Trưởng–Giao Châu-Giao Châu-Giao Thủy-Nam Định 097.444.6002
318 Quầy Thuốc Tân Dược-H14A-Ô 17_Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0919.788.171
319 Quầy Thuốc Tân Dược-Tân Lập–Yên Tiến -Yên Tiến -Ý Yên-Nam Định 0965942168
320 Quầy Thuốc Thái Thu-1289-Trần Huy Liệu-Lộc An-Lộc An-Thành Phố-Nam Định 0934.608.388
321 Quầy Thuốc Thành Hồi –Khu 9-TT Thịnh Long-TT Thịnh Long-Hải Hậu-Nam Định 03503797185
322 Quầy Thuốc Thành Phẩm – Chị Trang–Chợ Đền-Hải Anh-Hải Anh-Hải Hậu-Nam Định 0982.882.106
323 Quầy Thuốc Thảo Ổn—Giao Yến-Giao Yến-Giao Thủy-Nam Định 0948453358
324 Quầy thuốc Thắng Thoa—Trực Phú-Trực Phú-Trực Ninh-Nam ĐỊnh 0966.456.338
325 Quầy Thuốc Thu Hà—Chợ Dần-Chợ Dần-Vụ Bản-Nam Định 0985.678.621
326 Quầy Thuốc Thu Lộc–Đường 57-TT Lâm-TT Lâm-Ý Yên-Nam Định 0975.298.286
327 Quầy Thuốc Thu Thủy—TT Ngô Đồng-TT Ngô Đồng-Giao Thủy-Nam Định 03503.895.674
328 Quầy Thuốc Thu Thủy-43-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 3503639502
0946630363
094.663.03.63
329 Quầy Thuốc Thu Thủy-43-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 3503639502
0946630363
094.663.03.63
330 Quầy Thuốc Thuý Đoàn–Ngã Tư Chợ Chùa-TT Nam Giang-TT Nam Giang-Nam Trực-Nam Định 0943257983
331 Quầy Thuốc Thùy Yến-864-Trần Huy Liệu-Mỹ Xã-Mỹ Xã-Thành Phố-Nam Định 0166.636.66.33
332 Quầy Thuốc Tỉnh Hoa —TT Cồn-TT Cồn-Hải Hậu-Nam Định 03503874865
333 Quầy Thuốc Trần Như Thành—TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 03503820543
334 Quầy Thuốc Trần Thị Định—TT Gôi-TT Gôi-Vụ Bản-Nam Định 03503821352
335 Quầy Thuốc Trần Thị Hiền-394-Trường Chinh—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0917.761.309
336 Quầy Thuốc Trần Thị Huế-765-Trần Nhân Tông-Lộc Vượng-Lộc Vượng-Thành Phố-Nam Định 0942.435.056
337 Quầy Thuốc Trần Thị Mẫu–Xóm 5-Hải Hà-Hải Hà-Hải Hậu-Nam Định 0976.312.029
338 Quầy thuốc Trần Thị Nga-Xóm 20, Thôn Nam Trực–Nam Tiến-Nam Tiến-Nam Trực-Nam Định 0168.6655.727
339 Quầy Thuốc Trần Thị Nhạn–Xóm 3-Hải Đường-Hải Đường-Hải Hậu-Nam Định 03503.876.065
340 Quầy Thuốc Trần Thị Thảo–Khu 9-TT Thịnh Long-TT Thịnh Long-Hải Hậu-Nam Định 03503797731
341 Quầy Thuốc Trung Tâm-415-Hàn Thuyên—Thành Phố Nam Định-Nam Định 0914.911.180
342 Quầy Thuốc Trường Hiền–Chợ Hành Thiện-Xuân Hồng-Xuân Hồng-Xuân Trường-Nam Định 03503886456
343 Quầy thuốc Trương Vương–Đội 5-Nghĩa Thành-Nghĩa Thành-Nghĩa Hưng-Nam Định 0936.929.774
344 Quầy Thuốc Tuân Thúy–Chợ Dần —Vụ Bản-Nam Định 0987711948
345 Quầy Thuốc Vũ Thanh Nga-1A-Trần Đăng Ninh—Thành Phố-Nam Định 03503860164
346 Quầy Thuốc Vũ Thị Huệ-7-Đường 19/5—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503635398
0942955456
347 Quầy Thuốc Vũ Thị Hương-136-Hoàng Văn Thụ—Thành Phố-Nam Định 01673637338
348 Quầy Thuốc Vũ Thị Lành-195-Phù Nghĩa—Thành Phố Nam Định-Nam Định 03503363243
349 Quầy thuốc Vũ Thị Lúa–Phố Tây Kênh-TT Cổ Lễ-TT Cổ Lễ-Trực Ninh-Nam ĐỊnh 0914665347
350 Quầy Thuốc Vũ Thị Lý-88-Cao An-TT Cồn-TT Cồn-Hải Hậu-Nam Định 0164.569.3066
351 Quâỳ Thuốc Xuân Chiểu –Đội 6A-Hải Thanh-Hải Thanh-Hải Hậu-Nam Định 3503781655
352 Vũ Thị Phương Loan-Kiot 14-chợ-Quất Lâm -Quất Lâm -Giao Thủy-Nam Định 0944606460

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.