STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Số Đường Phường Quận
1  Tế An 80 Ngô Sỹ Liên Ninh Hải Ninh Thuận 0984930128
2  Tân Sơn QL27 Tân Sơn 1 Ninh Sơn Ninh Thuận 0933233226
3  Khương Duy Cà Ná Thuận Nam Ninh Thuận 0983962928
4  NT Ly Ly Sông Pha Ninh Sơn Ninh Thuận 0962823323

 

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.