STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Phương Anh-326-Trần Hưng Đạo-P Nam Lý-P Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3850027
2 Số 1-1-Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822968
3 Số 7-34-Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822651
4 Viết Nhân-30-Mẹ Suốt ( ngoài Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0982099069
5 Số 9–Chợ Đồng Hới-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,6270173
6 Hồng Thuận-39-Lý Thường Kiệt-P . Đồng Mỹ-P . Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3828383
7 Số 2-57-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Mỹ-P. Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3844396
8 Số 2-57-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Mỹ-P. Đồng Mỹ-TP Đồng Hới-Quảng Bình 989901603
9 Số 3-63-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình 526276067
10 Số 34-104-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0987328737
11 Kim Quy-123-Lý Thường Kiệt-P. Đồng Phú-P. Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,2471668
12 CTCP Dược Phẩm Ngọc Hà-483-Lý Thường Kiệt-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3820999
13 Chị Thủy–Trần Hưng Đạo( Chợ Đồng Phú)-P.Đồng Phú-P.Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình 984368306
14 Hoàng Mai-7-Quang Trung-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3843341
15 Số 31–Chợ Bắc Lý-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3824458
16 Bích Ngọc–Chợ Bắc Lý-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3824457
17 Số 29–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3825253
18 Số 1–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3810351
19 Thanh Hải–Đường Võ Thị Sáu .Cổng Bệnh Viện Cu Ba -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822863
20 Hồng Phúc 1-Số 9-Đường Võ Thị Sáu .-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,6552535

0934890077

21 Hồng Phúc 2-Số 9-Đường Võ Thị Sáu -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,6552559
0934890077
22 Tâm Phúc-Số 10-Đường Võ Thị Sáu -P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,6553299
0934890077
23 Hùng Dục-Số 02-Đường Võ Thị Sáu-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822383
24 Số 12–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3828590
25 Số 35–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3823336
26 Số 17–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,627703
27 Số 28–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3841787
28 Số 14–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3828736
29 Số 13–Chợ Ga Đồng Hới-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,2211443
30 Xuân Hữu- Số 21-Trường Chinh-P. Bắc Lý-P. Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 979694666
31 Lan Sơn –Chợ Công Đoàn-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.978.703.506
32 Cường Xuân–Chợ Công Đoàn-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.526.271.314
33 Thanh Tuyết-114-Phan Đình Phùng-P, Bắc Nghĩa-P, Bắc Nghĩa-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.983.239.369
34 Đức Nhân–Chợ Đức Ninh-Xã ĐứcNinh-Xã ĐứcNinh-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.1673.981.267
35 Việt Phương-160-Lê Lợi-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.523.820.725
36 Châu Long-138-Lý Thái Tổ-P. Đồng Sơn-P. Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.942.494.668
37 Thanh Nguyệt -247-Lý Thái Tổ-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.523.826.137
38 Long Loan -239-Lý Thái Tổ-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.523.826.573
39 Thuý Hằng–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0949234464
40 Tấn Tuyền–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.523.771.181
41 Lệ Hoa–Chợ Lộc Đại-Lộc Ninh-Lộc Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0.523.820.871
42 N TBV Đa Khoa – Hoàng Phước Long–Lê Lợi-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0975660939
43 NT Thiên Trang -44-Trường Chinh-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0934833699
44 Hạnh Nga–Chợ Võ Xá-Xã Võ Xá-Xã Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 0986026463
45 Chị Liên–Chợ Võ Xá-Võ Xá-Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 0979872938
46 Chị Hồng–Chợ Võ Xá-Võ Xá-Võ Xá-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 0914948100
47 Chị Lan–Chợ Dinh Mười-Hàm Ninh-Hàm Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3296658
48 Chị Sáu–Chợ Duy Ninh-Duy Ninh-Duy Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3474723
49 Chị Thành–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3872448
50 O Chiến–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3916629
51 Chị Hà–Chợ Quán Hàu-TT Quán Hàu-TT Quán Hàu-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 01666124599
52 O Vức–Chợ Hiền Ninh-Xã Hiền Ninh-Xã Hiền Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3937140
53 O Rằm–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 01699349149
54 Chị Hương–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3996803
55 Chị Ý–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 0982694245
56 Chị Nga–Chợ Mỹ Đức-Xã Đức Ninh-Xã Đức Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 052,3996370
57 Phương Anh-322-Trần Hưng Đạo-P Nam Lý-P Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3850027
58 Số 1–Mẹ Suốt ( Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822968
59 Viết Nhân–Mẹ Suốt ( trong Chợ Đồng Hới)-P. Hải Thành-P. Hải Thành-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0982099069
60 CTCP Dược Phẩm Ngọc Hà–Lý Thường Kiệt-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3820999
61 Hùng Dục-Số 05-Đường Võ Thị Sáu-P. Nam Lý-P. Nam Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 052,3822383
62 Nga Sơn–Trần Hưng Đạo( Chợ Đồng Phú)-P.Đồng Phú-P.Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình 523824456
63 Xuân Hữu- Số 25-Trường Chinh-P.Bắc Lý-P.Bắc Lý-TP Đồng Hới-Quảng Bình 979694666
64 Hằng Trinh–Chợ Cộn-P.Đồng Sơn-P.Đồng Sơn-TP Đồng Hới-Quảng Bình 0,934360577
65 Quầy thuốc Y Đức–Cổng Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 967097373
66 Chị Thu–Ngã 3 Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3883061
67 Chị Kiều–Bến xe Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3655765
68 Hiệu thc số 1–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3882220
69 Hiệu thc số 4–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 01683298240
70 O Thủy–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3882614
71 Chị Nhơn–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3883050
72 Thanh Sơn–Chợ Tréo-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3880612
73 Châu Sâm–Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 986200445
74 O Vinh–Quốc Lộ 1A Hồng Thuỷ-Xã Hồng Thuỷ-Xã Hồng Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3950035
75 Chị Hoa–Chợ Cưởi . Quốc Lộ 1 A Thanh Thuỷ-Xã Thanh Thuỷ-Xã Thanh Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 052,3883366
76 Chị Duyệt–Bệnh Viện Lệ Thuỷ-TT Kiến Giang-TT Kiến Giang-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 01225532672
77 Chị Lũy–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 01668258066
78 Chị Hằng–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 01664777958
79 Chị Thủy–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 0915391009
80 Chị Tiến–Chợ Tuy Lộc-Xã Lộc Thuỷ-Xã Lộc Thuỷ-Huyện Lệ Thuỷ-Quảng Bình 0982265552
81 Chị Mẫn–Chợ Gia Ninh-Xã Gia Ninh-Xã Gia Ninh-Huyện Quảng Ninh-Quảng Bình 1673170569
01673170569
82 Mỹ Hạnh—Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.912.262.582
83 Số 2–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.918.913.629
84 Số 6–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.979.863.973
85 Số 7–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1655.077.967
86 Số 11–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1693.407.307
87 Chị Dung–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.977.699.816
88 Số 4–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1686.517.820
89 Chị Toàn–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.862.035
90 Mệ Hải–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 052.3524.211
91 Chị Tứ–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.610.395
92 Khánh Hoà–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.169683573
93 Số 3–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.863.708
94 Số 12–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.863.248
95 Số 9–Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Chợ Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.862.718
96 O Liên–Chợ Hoàn Lão-Ngã 3 Hoàn Lão-Ngã 3 Hoàn Lão-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.862.438
97 Minh Ngọc–Ngã 3 Hoàn Lão-Chợ Đại Trạch-Chợ Đại Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.610.736
98 VỸ Huyền–Quốc Lộ 1A-Quốc Lộ 1A-Quốc Lộ 1A-Bố Trạch-Quảng Bình 0.962.069.334
99 Chị Thảo–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1247.196.468
100 Tuệ Hoa–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.866.052
101 Minh Linh–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.864.217
102 Số 26–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình 912805457
103 Số 27–Chợ Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Xã Lý Hoà-Bố Trạch-Quảng Bình 0.982.640482
104 Chị Phượng–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 947939988
105 Số 22–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1658.482.339
106 Số 24–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1695.605.334
107 Số 32–Chợ Thanh Hà-Xã Thanh Trạch-Xã Thanh Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.1688.699.972
108 Số 30–Chợ Cầu Roon`-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.982.223.875
109 Bác Chanh–Chợ Cầu Roon`-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.165780107
110 Xuân Hoàng–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.523.596.421
111 Chị Phương–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.978.520335
112 Số 7–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.1672.916.567
113 Số 9–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.905.333.133
114 Chị Dung–Chợ Thanh Hà-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.975.823.813
115 Nguyên Hảo–Chợ Đại Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.905.759.588
116 Vân Hồng–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.915.222.672
117 Hương An–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.935.204.779
118 QT Công Ty Dược QB–Chợ Cảnh Dương-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.989.160.489
119 Số 11–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.947.877.435
120 Vi Hải–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.913.797.344
121 Hồng Ninh–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.935.695.777
122 Hồng Vân–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.523.826.352
123 Kim Ánh–Ngã 3 Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.523.719.778
124 Dì Mận–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.947.877.435
125 Dì Huệ–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.919.602.256
126 Chị Hường–Cổng Bệnh Viện Quảng Trạch-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.915147755
127 Số 13–Chợ Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Thị Trấn Ba Đồn-Huyện Quảng Trạch-Quảng Bình 0.905.774.779
128 Thanh Xuân–Chợ Trooc’-Xã Xuân Trạch-Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.120271234
129 Hồng Chánh–Chợ Trooc’-Xã Xuân Trạch-Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình 0.523.679.388
130 Nghĩa Phúc–bệnh viên CuBA-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình 0912747717
131 Thanh Tâm–bệnh viên CuBA-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình 01239476799
132 Lan Sơn 2-150-Phan Đình Phùng-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình 0978703506
133 Huệ Tài-12-Trần Quảng Khải-Đồng Phú-Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình 9795455515
134 NT 24H–Ngã ba Ba Đồn-Thị Xã Ba Đồn-Thị Xã Ba Đồn–Quảng Bình 0935265256
135 Minh Hương–Chợ Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Đồng Hới-Quảng Bình 912132700
136 NT Sơn Oanh–Cầu Vượt ,Chợ Nam Lý-P .Bắc Lý-P .Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình 01658899935
0982696506
137 QT Hồng Vân–chợ Nhân Trạch—Bố Trạch-Quảng Bình 01638728229

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.