STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Thái Châu-310-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ- 935134946
2 NT Đức Thành 18A-862-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851889
3 HT số 27-854-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103.834695
4 QT Toàn Phát-1-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 838686
0906 333361
5 NT Quỳnh Trân-528-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851841
6 NT Minh Giàu-453-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103820859
7 HT 49 Nam Ngãi Tân-522-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103506239
8 NT Thanh Nhàn-97-Phan Đình Phùng—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103.858.043
9 QT Tân Kỳ-411-Phan Chu Trinh-Phước Hòa-Phước Hòa-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 853239
0935 881950
10 QT Phương Lin-81-Trần Cao Vân-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 0982 315717
11 NT Ngọc Liên-65-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851565
12 HT số 52 Vườn Lài-364-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0945501117
13 NT An Phước-450-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103856555
14 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103815799
15 NT An Phước 2-135-Tôn Đức Thắng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0935131099
16 QT Hạnh Thông-114-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 01649 905398
17 QT Phúc Hòa-119-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 821277
0977 927619
18 TUYẾN THỨ 3: PHÚ NINH——
19 NT Trung Hiếu-547-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 01687887226
20 HT 45-Ngã 4-Trường Xuân—Tam Kỳ-Quảng Nam 5103859111
21 QT Thảo Quỳnh–Thôn Xuân Phú-Tam Thái-Tam Thái-Tam Kỳ-Quảng Nam 0988442695
22 QT Phú Thịnh–Chợ Tam Thái-Tam Thái-Tam Thái-Phú Ninh-Quảng Nam 01682 942493
23 QT Tâm Đức–Thôn Khánh Thọ-Tam Thái-Tam Thái-Phú Ninh-Quảng Nam 977304336
24 ĐLTT Thanh Phong–Chợ Tam Thái—Phú Ninh-Quảng Nam 905146465
25 HT Bích Tiên—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855352
26 NT Phương Thanh—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855402
27 HT số 53—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855766
28 QT Sơn Uyên –DT 616-Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 01669 210964
29 NT Hoàng Mai—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0908447416
30 QT Kim Thoa—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0972429302
31 ĐL Hoàng Định—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 05106264734
32 THỨ4 THĂNG BÌNH——
33 QT Tuyết Mai–Ngã 3 Kỳ Lý-Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh- 5103652134
34 QT Tưởng Yên–Ngã 3 Kỳ Lý-Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh- 5103847429
35 HT 84–Quán Gò—Thăng Bình- 05103873113
36 QT Ngọc Lân–Quán Gò-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 0964 846369
37 HT 91–Quán Gò—Thăng Bình- 935601919
38 HT Oanh Dung–Chợ Kế Xuyên—Thăng Bình-
39 QT Diễm Phước–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 0935 549922
40 QT Thu Tuyết–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 01646 435101
41 QT Yên Quyên–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 01202 559829
42 Q T Minh Tuyến–Ngọc Khô—Thăng Bình- 5106257646
01238990106
43 QT Y Sa—Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1692650801
44 TT Thu Hương–Ngã Tư Hưng Mỹ-Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1692650801
45 QT Mỹ Hạnh–Ngã Tư Hưng Mỹ-Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1266560562
46 NT Thăng Hoa–QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0913477593
47 QT Thanh Tỉnh-348-Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 05103 867013
48 QT Trung Tâm–Khối 3-TT V Điện-TT V Điện-Điện Bàn-
49 QT178-210-Trần Nhân Tông-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-
50 Nhà Thuốc Phú Hội–Khối 3-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-
51 HT 173 –QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 05103867654
52 QT Minh Thông–Khối-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 905010659
53 QT Nhân Đức-Lô 3 Khu A-Chợ Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 0935 674299
54 QT Hà Ngân-A2 Lô 3-Chợ Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 01692 786621
55 HT Tây —TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 5103714690
56 Đại Lý Thuốc Tây Chị Trân–Thôn 7B-Điện Nam Đông-Điện Nam Đông-Điện Bàn-
57 QT Tây Minh Loan–Thôn 7B-Điện Nam Đông-Điện Nam Đông-Điện Bàn-
58 HT Xuân–Chợ Bình Long—Điện Bàn-Quảng Nam
59 HT Tây (Anh Năm)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam 05103741579
60 HT Tân Dược( Mười Em)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam 05103741296
61 NT Châu Thu—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0985550111
62 HT 193 (chị Tâm)—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 01695445668
63 HT 192—,-,-Đại Lộc-Quảng Nam 0510.3865865
64 HT 190—Chợ Ái Nghĩa-Chợ Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 05103865215
65 QT Ngọc Trâm–Hòa Nghĩa-Đại Nghĩa-Đại Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam
66 Hiệu thuốc Tây (Chị Lựu)—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0977425072
67 TUYẾN THỨ 7: NÚI THÀNH——
68 ĐL chị Phúc–Thôn 6, Tam xuân I-Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Chị Phúc 902997551
69 DL Thuốc Tây (Chị Bình)—Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Quảng Nam 0983544454
70 ĐL Ngọc ánh–Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Cô Ánh 935464591
71 HT 14 Minh Yển–Chợ Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Quảng Nam 0905972676
72 QT Y Đức–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0919117819
73 ĐL cô Thanh–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905378439
01672791849
74 Quầy Thuỳ Trang–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905059126
75 ĐL Kim Yến–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01645606744
76 DL Thuốc Tây–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01276706582
77 HT số 1 (chị Diễm)–Khối 1-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0908422655
78 NT Kim Linh–Chợ Tam Hiệp-Tam Hiệp-Tam Hiệp-Núi Thành-Quảng Nam 05106522600
79 HT số 6–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871019
80 HT 456—Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103828400
81 HT 09 Hồng Tuyết–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871578
0914167469
82 HT 12 Kim Phượng–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 5102216555
0914228222
83 HT 442–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0984331748
84 HT số 5–Khối 4-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871189
85 NT Châu Ngọc—Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành-Quảng Nam 0905748353
86 NT Thanh Thuý–Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành- 5103871449
87 Quầy thuốc Xuân Qúy—Bình Đào-Bình Đào-Thăng Bình-Quảng Nam 01224474053
88 Quầy Thuốc Tây—Điện Phương-Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam 01282616516
89 Thuốc Tây—Ngã 4 Điện Ngọc-Ngã 4 Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam
90 Thuốc Tây—Điện Phương-Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam 05103867420
91 DL Ngọc Thạch—Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam 0914776838
92 QT DĐức Thành 18B-6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-
93 Nhà Thuốc Trung Kiên-Ngoc Bích–Tam Ngọc-Tam Ngọc-Tam Kỳ- 05103844677
94 Hiệu thuốc 314-Chợ Đại Hiệp—-Đại Lộc- 05103762279
95 Quầy thuốc cô Ánh—–TT Bắc Trà My- 01657057190
96 Quầy thuốc Hùng Ngân-Thôn 7 B-Điện Nam Đông—Điện Bàn- 0989636230
97 Hiệu thuốc tây Anh Tuân—Ngã tư Thị xã Điện Ngọc-Ngã tư Thị xã Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam 0905247625
98 Quầy thuốc Diễm–Hà Bình-Bình Minh-Bình Minh-Thăng Bình- 0905527058
99 Quầy thuốc Mỹ Dung—Bình Tú-Bình Tú-Thăng Bình- 0933471105
100 Nhà thuốc Tuấn Anh 2–485-Trần Cao Vân-Trần Cao Vân-Tam Kỳ- 0913543444
101 Quầy thuốc 367–Khu Công nghiệp—Núi Thành- 0935088398
102 Quầy thuốc Cô Hội—Điện Nam Trung-Điện Nam Trung-Điện Bàn- 0935321414
103 Quầy thuốc Minh Phượng—Ngã tư Nghĩa Hoà-Ngã tư Nghĩa Hoà-Thăng Bình- 01689968558
104 Quầy thuốc 164–Khối 1-Điện Nam -Điện Nam -Điện Bàn- 0987256105
105 Quầy thuốc Kim Tuyến—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc- 0905300757
106 Quầy thuốc Anh Hùng—–TT Bắc Trà My- 0905164227
107 Quầy thuốc Xuân Thuỷ–Hà Châu-Bình Phú-Bình Phú-Thăng Bình- 0984427471
108 Quầy thuốc 59—Thị trấn Trà My-Thị trấn Trà My-Huyện Bắc Trà My- 0982777036
109 YHDT Số 25-23-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103858059
0983770014
110 HT số 55 Đức Minh-295B-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 0905.748.774
111 HT YHDT số 42 Ánh Minh-31-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103852995
112 NT Thảo Tiên-9-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103820164
113 NT Mai Anh-15-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851662
114 NT Nhân Ái-25-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103251077
115 HT 26 Y Học Dân Tộc -29-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103812504
116 HT 24-45-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103812446
117 NT Tuấn Anh -2-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 0971982969
118 HT 238-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103829562
119 NT Hoàng Phúc-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103810465
120 NT Ngọc Anh-9-Lê Lợi—Tam Kỳ-Quảng Nam 0902.729.837
121 Nhà Thuốc Ngọc Hà-85-Phan Bội Châu-Hoà Thuận-Hoà Thuận-Tam Kỳ-Quảng Nam 0907843880
122 HT 153 chị Lan-18-Nguyễn Văn Trỗi—Tam Kỳ-Quảng Nam 5103859415
123 HT 414 -203-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 0987016177
124 HT 447-148-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103855352
125 QT Phương Nam–Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 810776
126 HT 261-251-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914097024
127 HT 48-330-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05102210487
128 NT Phúc Tin-9-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103829290
129 HT 132 ( Cô Thủy)-34-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 0984430784
130 QT Quỳnh như-22-Nguyễn Trường Tộ-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 829781
131 HT 296–Chu Văn An—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914219976
132 QT Số 36-85-Lê Lợi-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 01255 202082
133 QT số 458-105-Lý Thường Kiệt-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 0904 373722
134 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103815799
135 HT 206-67-Hùng Vương—Hội An-Quảng Nam
136 HT213-128-Trần Hưng Đạo-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 1686060148
137 NT Đức Trung-22-Trần Quý Cáp—Hội An-Quảng Nam 0906512102
138 NT An Phong-50-Nguyễn Huy Diệu—Hội An-Quảng Nam 0912861870
139 HT 210-4C-Trần Hưng Đạo—Hội An-Quảng Nam 05103861752
140 HT Tân Dược–Chợ Tân An—Hội An-Quảng Nam 05106541444
141 NT Hồng Phúc–Đinh Tiên Hoàng-Tân An-Tân An-Hội An-Chị Phúc 985011080
142 NT Huy Hoàng-268-Lý Thường Kiệt—Hội An-Quảng Nam 0510 3916312
143 HT YHDT-6-Hoàng Diệu—Hội An-Quảng Nam 05103861887
144 HT 291-144-Lê Hồng Phong-Tân An-Tân An-Hội An-Lê Thị Lý 905288954
145 HT Hạnh Chính—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 0982173665
146 Đại Lý Cô Bê–TT Nam Phước—Duy xuyên-Cô Bê 1225450792
147 Quầy Chị Nguyệt–TT Nam Phước—Duy xuyên-Chị Nguyệt 51038775761
148 HT152–Khu Phố Long Xuyên-Nam Phước-Nam Phước-Duy Xuyên-Phùng Thị Mỹ 903585447
149 HT 153—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877458
150 HT 274 —TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877104
151 HT 156–Long Xuyên-Nam Phước-Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 985681606
152 HT 100 –Chợ Bà Rén—Duy Xuyên-Quảng Nam 1215662645
153 HT 102 —Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam 05103886928
154 HT Kim Hiền—Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam 05103886767
155 HT Nhạn—Chợ Mộc Bài-Chợ Mộc Bài-Quế Sơn-Quảng Nam 0935235216
156 HT chị Mẫn–Hương An—Quế Sơn-Quảng Nam 5103689047
157 Quầy chị Hương–Hương An—Quế Sơn-Quảng Nam 5103886975
158 NT Thảo Chi—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874397
159 HT 294—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 0905210059
160 HT Ngọc Dung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103674149
161 HT 77—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874184
162 HT Thu Hà—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874405
163 QT Kim Loan—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103674228
164 QT 265 Hồng Nhung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 01247822874
165 QT 400-41-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Nguyễn Thị Thu Hà 05103 859873
166 QT Hồng Hà-214-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Nguyễn Thị Ngọc Hà 05103 835214
167 HT YHDT Võ Văn Thọ-168-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914146999
168 HT số 19-244-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Quảng Nam 0912 535788
169 QT Phương Thảo-336-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Quảng Nam 0935 600499
170 ĐL cô Ba 1—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 01686148957
171 ĐL cô Thanh—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 05102244777
172 HT cô Toàn—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0935337185
173 HT 133 cô Ba—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam không dùng
174 Quầy Thuốc Việt Nga—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0905021401
175 Quầy thuốc Ánh—TT Đông Phú-TT Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 05103685412
176 HT 111—BVĐK-BVĐK-Quế Sơn-Quảng Nam 01867109033
177 Chị Sương—BVĐK-BVĐK-Quế Sơn-Quảng Nam 09056210545
178 NT Kim Phi—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 01632021117
179 NT Nhân Tâm—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 05103885557
01216563524
180 NT Phước Tài—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0167 455 747
181 HT Chị Nga—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0935319479
182 HT Thu Thuỷ—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0982466725
183 HT Tân Dược—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 05103895157
184 ĐL chị Vân—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0935941595
185 HT 237—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam 05103883072
186 HT205-5-Bạch Đằng-Minh An-Minh An-Hội An-Quảng Nam 1222182143
187 HT226-1-Bạch Đằng-Minh An-Minh An-Hội An-Quảng Nam 905071709
188 HT230-584-Cửa Đại-Cẩm Châu-Cẩm Châu-Hội An-Quảng Nam 5103862302
189 NT Thiện Tâm-356-Cửa Đại-Cửa Đại-Cửa Đại-Hội An-Quảng Nam 982553226
190 NT Minh Trung-199-Lê Thánh Tông-Cẩm Châu-Cẩm Châu-Hội An-Quảng Nam 935626628
191 HT216-3-Thái Phiên-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 936702737
192 HT 209–Nguyễn Trường Tộ-Sơn Phong-Sơn Phong-Hội An-Quảng Nam 905812862
193 NT Mỹ Anh-40-Cửa Đại-Cửa Đại-Cửa Đại-Hội An-Quảng Nam 912016260
194 HT 18B Đức Thành -6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103828934
195 YHDT Số 25-23-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 0983770014
196 HT YHDT số 42 Ánh Minh-31-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam
197 NT Thanh Nhàn-97-Phan Đình Phùng—Tam Kỳ-Quảng Nam
198 HT số 55 Đức Minh-295B-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 0905.748.774
199 HT YHDT Võ Văn Thọ-168-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914146999
200 HT 18B Đức Thành -6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
201 NT Thảo Tiên-9-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
202 NT Mai Anh-15-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
203 HT 26 Y Học Dân Tộc -29-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
204 HT 24-45-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
205 NT Tuấn Anh -2-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 0971982969
206 HT 238-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
207 NT Hoàng Phúc-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
208 NT Ngọc Anh-9-Lê Lợi—Tam Kỳ-Quảng Nam 0902.729.837
209 HT 414 -203-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 0987016177
210 HT 447-148-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam
211 HT 261-251-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914097024
212 HT 48-330-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
213 HT 132 ( Cô Thủy)-34-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 0984430784
214 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
215 NT An Phước-450-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
216 HT số 52 Vườn Lài-364-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0945501117
217 NT Ngọc Liên-65-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam
218 HT Tân Dược( Mười Em)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam
219 HT Tây (Anh Năm)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam
220 HT 173 –QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam
221 HT 175–Khối 3-TT V Điện-TT V Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0988074763
222 NT Thăng Hoa–QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0913477593
223 NT Đức Trung-22-Trần Quý Cáp—Hội An-Quảng Nam 0906512102
224 NT An Phong-50-Nguyễn Huy Diệu—Hội An-Quảng Nam 0912861870
225 HT Tân Dược–Chợ Tân An—Hội An-Quảng Nam
226 NT Huy Hoàng-268-Lý Thường Kiệt—Hội An-Quảng Nam
227 HT 210-4C-Trần Hưng Đạo—Hội An-Quảng Nam
228 HT YHDT-6-Hoàng Diệu—Hội An-Quảng Nam
229 HT 206-67-Hùng Vương—Hội An-Quảng Nam
230 NT Châu Thu—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0985550111
231 HT 193 (chị Tâm)—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 01695445668
232 HT 192—Chợ Ái Nghĩa-Chợ Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam
233 Hiệu thuốc Tây (Chị Lựu)—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0977425072
234 DL Thuốc Tây (Chị Bình)—Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Quảng Nam 0983544454
235 HT 14 Minh Yển–Chợ Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Quảng Nam 0905972676
236 Quầy Thuỳ Trang–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905059126
237 ĐL cô Thanh–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905378439
01672791849
238 ĐL Kim Yến–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01645606744
239 QT Y Đức–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0919117819
240 DL Thuốc Tây–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01276706582
241 NT Kim Linh–Chợ Tam Hiệp-Tam Hiệp-Tam Hiệp-Núi Thành-Quảng Nam
242 HT số 1 (chị Diễm)–Khối 1-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0908422655
243 HT số 6–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
244 HT 456—Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
245 HT 09 Hồng Tuyết–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0914167469
246 HT 12 Kim Phượng–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
247 HT 442–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0984331748
248 HT số 5–Khối 4-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
249 NT Thành Lợi—Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành-Quảng Nam 0905748353
250 HT Hạnh Chính—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 0982173665
251 HT 274 —TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam
252 HT 153—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877458
253 HT Kim Hiền—Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam
254 HT 102 —Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam
255 HT Nhạn—Chợ Mộc Bài-Chợ Mộc Bài-Quế Sơn-Quảng Nam 0935235216
256 DL Thuốc Tây—Hương An-Hương An-Quế Sơn-Quảng Nam
257 HT Đăng Diễm—Hương An-Hương An-Quế Sơn-Quảng Nam
258 NT Thảo Chi—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
259 HT 294—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 0905210059
260 HT Ngọc Dung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
261 HT 77—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
262 HT Thu Hà—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
263 QT Kim Loan—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
264 QT 265 Hồng Nhung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 01247822874
265 HT Ngọc Trang—Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh-Quảng Nam 0905108692
266 QT Đoan Hải—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 0935781337
267 NT Phương Thanh—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
268 HT số 53—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
269 HT Bích Tiên—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
270 HT 19-224-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam
271 NT Đức Thành 18A-862-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
272 HT số 27-854-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
273 NT An Phước 2-135-Tôn Đức Thắng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0935131099
274 NT Quỳnh Trân-528-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
275 NT Minh Giàu-453-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
276 HT 49 Nam Ngãi Tân-522-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
277 HT 296–Chu Văn An—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914219976
278 NT Phúc Tin-9-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam
279 NT Hoàng Mai—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0908447416
280 QT Kim Thoa—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0935941598
281 ĐL Hoàng Định—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam
282 ĐL cô Ba 1—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 01686148957
283 ĐL cô Thanh—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
284 HT cô Toàn—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0935337185
285 HT 133 cô Ba—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
286 HT 131 (Chị Lan)—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
287 Quầy Thuốc Việt Nga—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0905021401
288 Quầy thuốc Ánh—TT Đông Phú-TT Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
289 NT Nhân Tâm—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 01216563524
290 NT Phước Tài—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0167 455 747
291 HT Chị Nga—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0935319479
292 HT Thu Thuỷ—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0982466725
293 HT Tân Dược—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam
294 HT 237—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam
295 HT YHDT Ngọc Thiện—Chợ Thơm-Chợ Thơm-Nông Sơn-Quảng Nam 01697011579
296 Nhà Thuốc Ngọc Hà-85-Phan Bội Châu-Hoà Thuận-Hoà Thuận-Tam Kỳ-Quảng Nam 907843880
297 NT Thanh Huy–thôn bầu ốc hạ-cẩm hà-cẩm hà-hội an-Quảng Nam 0935505452
298 QT Bình Thuận-115-Trần Hưng Đạo-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 0916894258
299 QT Thiện Nhân–Thôn an thọ-xã tam an-xã tam an-phú ninh-Quảng Nam 0973279675
300 HT 19 —Sa Huỳnh-Sa Huỳnh-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.860403
301 ĐL Mỹ Lệ —Sa Huỳnh-Sa Huỳnh-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.860628
302 DL Kiều Oanh—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553989229
303 ĐL Thủy Kết—Phổ Cường-Phổ Cường-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0982565687
304 ĐL Tuyết Sương—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 553859209
305 ĐLThắng Liên—Phổ Cường-Phổ Cường-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553970105
306 ĐL Bích Thuận—Phổ Thuận-Phổ Thuận-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0972619974
307 ĐL Tuyết Nhung—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859336
308 HT Xuân —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859388
309 ĐL Hải Yến —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.858310
310 ĐL Hồng Hoa —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0982 514 485
311 ĐL Việt Úc—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859389
312 NT Hải Yến—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859799
313 ĐL Tuyết Nhung 2—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01233952444
314 ĐL Tuyết Mai—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01234666456
315 ĐL Cô Ry —Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01294479875
316 ĐL Lộc—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.984387
317 ĐL Nguyên Hoa—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.855893
318 ĐL Anh Hương—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.857566
319 ĐL Khang Thịnh—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 01206423717
320 ĐL Ngọc Tuấn—Phổ an-Phổ an-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0932595879
321 ĐL Ngọc Thạch—Phổ Quang-Phổ Quang-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0932182911
322 ĐL Văn Khoa—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0913427728
323 ĐL Vũ Đạt—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850303
324 ĐL Hương Lan—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01288601111
325 ĐL Thu Vân—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850339
326 ĐL Nguyên—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851318
327 ĐL Trinh—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553510681
328 ĐL Nguyệt—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0909509149
329 NT Quỳnh Thủy—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851823
330 NT Ngọc Ba—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850696
0976960365
331 ĐL Hoa Tím—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851460
332 ĐL Hoanh—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.512031
333 ĐL Hương—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851296
334 ĐL Trung Việt (Cô Hoa)—Chợ Nước Mặn-Chợ Nước Mặn-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851048
335 ĐL Hoàng Anh—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553511548
336 ĐL Duy Dũng—Chợ Nước Mặn-Chợ Nước Mặn-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553852236
337 ĐL Tuyết Hồng—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553846952
338 ĐL Thành Đạt—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0984884838
339 ĐL Trà Giang—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0128277935
340 NT Quỳnh Như—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0905290183
341 NT Thảo Thúy—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01686660784
342 ĐL Như Phúc—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01669788977
343 ĐL Lan Viên—Bình Hòa-Bình Hòa-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0905299357
344 ĐL Anh Đào—TT Sông Vệ-TT Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.848250
345 ĐL Phi Yến—Thi Phổ-Thi Phổ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.857073
346 ĐL Thúy Phượng—Đức Lân-Đức Lân-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.855843
347 ĐL Minh Tuấn—Quán Lát-Quán Lát-Mộ Đức-Quảng Ngãi 01688536810
348 ĐL Anh Hưng—TT Sông Vệ-TT Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553848494
0918431969
349 PCTĐY Tế Sinh Đường—Sông Vệ-Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553848981
350 DL Liên—Nghĩa Trung -Nghĩa Trung -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.845877
351 ĐL Hồng Yến—Nghĩa An -Nghĩa An -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553628182
352 ĐL Quỳnh Vân—Nghĩa An -Nghĩa An -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553849179
353 ĐL Thùy Côi—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.846979
354 ĐL Cô Sâm—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.849700
355 ĐL Anh Ba—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.846982
356 ĐLTuyết Mai—Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0986.334045
357 ĐL Mỹ Hòa—Nghĩa Giõng-Nghĩa Giõng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0987923954
358 ĐL Minh Nguyệt—Nghĩa Giõng-Nghĩa Giõng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 01698518159
359 NT Hồng Hà–Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0972655788
360 NT Trường Khang–Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553812382
361 NT Nam Thành-441-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.710019
362 NT Anh Khoa -2-Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826844
363 NT Hưng Phát -236-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.820603
364 NT Tường Vy-75-Trương Định-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.712745
365 NT Thịnh Phát-297-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822194
366 NT Ngọc Loan (Chị Loan)–Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0905810330
367 NT Thanh Thanh–Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553823372
368 NT Thu Thành -8-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.827182
369 NT Thuộc Đường -394-Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823990
370 NT Phương Uyên –Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553823778
371 NT Hữu Quang–Lê Trung Đình-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822846
372 NT Đường (Cô Ý)-371-Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0972.378.990
373 NT Dũng Loan -243-Lê Trung Đình-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.825669
374 PCTDY Tô Đăng Tỵ –Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 055.3823778
375 NT Hưng Nguyên-305-Hùng Vương-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0935505119
376 HT 40 (NT Việt Phương)-331-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0556271257
377 NT Mỹ Ngọc-315-Nguyễn Tự Tân-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553822139
378 NT Thanh Bình-213-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826035
379 NTPhương Đông—nguyễn nghiêm-nguyễn nghiêm-tp quảng ngãi -Quảng Ngãi 0918089470
380 NT Bảo Quỳnh—Ngô Quỳnh-Ngô Quỳnh-tp quảng ngãi -Quảng Ngãi 0
381 NT Kim Liên–Quang Trung-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553827604
382 NT Thanh Hiền–Quang Trung-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826372
383 NT Kim Dung–Lê Thánh Tôn-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823658
384 NT Tạ Ninh –Ngô Quyền-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823389
385 NT Thanh Nguyên–Lê Lợi-Nghĩa Lộ-Nghĩa Lộ-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823362
386 PCTDY Phúc Tâm–Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822195
387 NT Thanh Hà-Khu Chợ Tạm-Phạm Văn Đồng-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553717721
388 NT Kim Nguyên-790-Quang Trung-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.825348
389 NT Gia Bảo (Bác Luyện)–Nguyễn Trãi-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.821983
390 NT Gia Hân–Nguyễn Trãi-Quang Trung-Quang Trung-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.502348
391 NT Thủy Kiên—Phan Đình Phùng-Phan Đình Phùng-TP Quảng ngãi-Quảng Ngãi 0558511688
392 NT Thuận Phát—Hùng Vương-Hùng Vương-TP Quảng ngãi-Quảng Ngãi 0553815251
393 NT Anh Khoa 2-122-Chu Văn An-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.716330
394 NT Minh Nguyên–Nguyễn Nghiêm-Nguyên Nghiêm-Nguyên Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.824045
395 NT Phương Thảo-481-Nguyễn Trãi-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0905051108
396 NT Thủy Toàn—Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Trần Phú-Quảng Ngãi 0553811404
397 ĐL Kim Liên—Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Trần Phú-Quảng Ngãi 01655323584
398 NT Thanh Thúy—Nghĩa Thắng-Nghĩa Thắng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 01652.841094
399 ĐL Thanh Thịnh—Tịnh thọ-Tịnh thọ-Sơn tịnh-Quảng Ngãi 0938382252
400 ĐL Ngọc Ánh—Tịnh Châu-Tịnh Châu-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0553.683038
401 ĐL Gia Hân —Tịnh Khê-Tịnh Khê-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0985554846
402 Dl Thanh Tâm—Tịnh Sơn-Tịnh Sơn-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 01689261881
403 ĐL Minh Tâm—TT Sơn Tịnh-TT Sơn Tịnh-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0973844924
404 ĐL Hồng Hạnh—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 01655811877
405 ĐL Cẩm Duy—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0933717894
406 ĐL Cô Hằng—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi
407 ĐL Hồng Nam—TT chọ chùa-TT chọ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0553960089
408 ĐL Bích hạnh—TT chọ chùa-TT chọ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0978801593
409 NT Mai Anh—Quang trung-Quang trung-TP Quảng ngãi-Quảng ngãi 0947765007
410 NT Miinh Trí–1-Nguyễn Chánh-Nguyễn Chánh-TP Quảng ngãi-Quảng ngãi 0972229977
411 NT Thanh bình 2-313-Nguyễn Nghiêm-Nguyên Nghiêm-Nguyên Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0914740157
412 NT Trạm Y Tế-110-Nguyễn Công -TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 01259400070
413 ĐL Số 11 Tài Thịnh—TT Sơn Tịnh-TT Sơn Tịnh-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 01283.503078
414 ĐL Hoài Thương —Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi
415 ĐL DLý Quí Tuyến—Tịnh hòa-Tịnh hòa-Sơn tịnh-Quảng Ngãi 0553686828
416 ĐLý Thanh Tâm —TT chợ chùa-TT chợ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0914783742
417 Đlý Hoàng Thịnh—Nghĩa kỳ-Nghĩa kỳ-Tư nghĩa-Quảng Ngãi

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.