STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Thế Dân-81-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0945445182
2 QT Doanh Nghiệp Chiến Nhung-Chợ km 9-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0936224055
3 chị Chung-QT Cty Dược-169-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 989731742
4 NT Tuấn Nhung-km 6-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 982864332
5 NT Phương Tư-0-Nguyễn Văn Trỗi-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 973453421
6 Cô Hằng-NT DN số 6 HT Cẩm phả-0-0-Địa Chất-Địa Chất-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 864.682
7 Chị Huệ km 9-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0975818905
8 Bác Mạo-QT Cẩm Thạch-0-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 710048
9 NT Hoàng Cúc-km 4-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0984466799
10 Chị Thảo-Q7 cty Dược -km 6-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 094335899
0943358990
11 NT Đức Mai-0-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0902268333
12 NT Viên Hồng-785-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 862.780
13 Chị Quyên-Q39 cty Dược-0-ki ốt chợ Địa Chất-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 862.658
14 Cô Thuỷ-Q2 hải Bình-km 7-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 01238455088
15 Chị Hải-Q15 cty Bạch Đằng-0-Cẩm Trung-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0934266912
16 QT Hồ Sen-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0986204571
17 Chị Hiền-Q15 cty Hạ Long-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0973. 244.246
18 Chị Vân-Qt cty Dược-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0985705807
19 QT SỐ 12–Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 963819323
20 Hoàng Thúy Ngoan—cẩm Thạch-cẩm Thạch-Cẩm Phả -Quảng Ninh 01298391666
21 NT Phương Liên–Trần Phú -Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh 975455452
22 NT Ngọc Anh-Tổ 9 khu 5-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 01629085332
23 NT Sơn Hải-863-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0973842006
24 NT Hoài Nam-941-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 983660858
25 NT Bình Huê-579-Đặng Châu Tuệ-Quanh Hanh-Quanh Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333,736,184
26 NT Thanh Nhàn-291-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.502375
0984262898
27 NT Thu Thuỷ (tên cũ Thu Hương)-295-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333866436
28 NT Minh Hương-259-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.866.922
29 Chị Phi-Q21 Cty Dược-340-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333865956
0936272469
30 Chị Hoa-Qt Cty Hạ Long -Tổ 50B-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.867.533
0916305030
31 Quầy 3Cty Dược-khu 7-Chị Giang-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0984229856
32 NT Hiền Dịu-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0904438731
33 Chị Hương-Q Cty Dược-khu 7-Chị Hương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0936962236
0904669448
34 Cô Phương Q cty dược-0-Cô Phương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0333874439
35 Phạm Thị Xuân-0-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0979097399
36 Chị Đảm-NTDN Hạ Long-112-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.866.631
37 Chị Tú-Q22 Cty Dược -0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0977976695
38 NT Mai Hoa-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0983564582
39 Chị Định-Q9 Cty Bạch Đằng-Khu 7-Chị Định-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0333793924
0972623810
40 Chị Hà-QT Hạ Long-Khu 4-Chị Hà-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0333874448
0904999766
41 Chị Thuận-cty H-Dương-Khu 4-QT Kiên Thuận-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0978379682
42 QT Doanh Nghiệp Bắc Ân-0-Đông Xá-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0975210728
0974406989
43 Nguyễn Thị Thơm-0-cầu 20-cửa Ông-cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0934.308.100
44 QT Minh Ngọc Cty BĐằng-Khu 4-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 0333874313
01665025668
45 Chị Loan Cổng viện -0-Chị Loan-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh 936935081
01658276680
46 NT Minh Nguyệt-0-Chợ Cọc 6-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333866232
0936846688
47 Qt Cty Dược—Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0904701585
48 —Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0904068559
50 Chị Hiền-Q37 Cty Dược-0-Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
51 NT Duyên Thùy-384-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 862.895
52 Chị Chinh-Q38 cty Dược-0-Cẩm Bình-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 984565960
53 Nt Thanh Nhàn 2-0- ki ốt chợ cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-cẩm Phả-Quảng Ninh 0984262898
54 NT Lâm Đoan-365-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 862.396
55 chị Phượng-Q14Cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đồng-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 860.451
56 Chị Huyền cao sơn-0-Cẩm Sơn-Cao Sơn-Cao Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh 982185610
57 NT Huệ Vinh-0-0-Cẩm Bình-Cẩm Bình-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0972820282
58 Chị Loan-Qt Cty Dược-0-Chợ Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh
59 Chị Hương-QT DN số 11-369-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 926647278
60 Chị Thúy Q28 cty Dược-0-Chợ Độc Lập-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh 986825684
61 NT Chinh Hương-17-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
62 Chị Hằng Cao Sơn-0-Cao Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0982802527
0336251982
63 NT Hồng Đạt-Cọc 6-0-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh 976509269
64 NT Hải Bình-0-Chợ Gốc Đa-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.270.188
0986.067.751
65 NT Ngọc Hoa-0-Trần Phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333.611.210
0904275963
66 NT Sinh Chuyên-275-Cọc 7-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333. 865.311
67 Bác Huệ-Qt cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh 0976532914
68 NT Nguyệt Bích—–Cẩm Phả-Quảng Ninh 0333728151
69 Quầy Thuốc Minh Tâm-1139-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh 985582296
70 Trần Thu Hằng–Chơợ Cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-Cẩm Phả-Quảng Ninh 1.682.389.661
72 Cô Hải-QT Số 11 Cty Dược-0-Núi xẻ-Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh 0333.827.533
73 NT Phạm Thị Hồng Oanh-103-Núi xẻ-hà Lầm-hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh 0915645818
74 Chị Nhung-Q cty dược-493-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh 0913063669
01692624133
75 NT Hương Trang-0-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh 0984530722
76 NT Thanh Tùng-620-Hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh 0333821153
0904879679
77 NT Ngọc Diệp-0-Khu 5 Tầng-Hà lầm-Hà lầm-Hạ long-Quảng Ninh 0973707082
78 Cô Đông-HTTT Số 10-0-Hà Trung-Hà Trung-Hà Trung-Hạ long-Quảng Ninh 0333621875
79 NT Chu Kim Chung-603-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0333.836.181
80 Cô Phúc-Q4 cty dược-Ki ốt 121-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0948414131
81 Bác Dũng-Q32 cty dược-Ki ốt 122-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 01666.117.327
0936652040
82 Ch.Phượng-QT Cty Dược-0-Chợ cột 8- Hồng Hải- Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0914600969
83 NT Lan Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0912558799
84 Hiệu Thuốc Trung Tâm QT số 10-234-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh 01236914826
85 NT Thanh Bình-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh 0333.835.537
86 Chị Dung Q68 cty dược-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0973886898
87 NT Mai Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 012722491716
0945445182
88 NT 191-191-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh
89 NT Minh Trang-438-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0333.834.917
90 NT Long Hiền-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh 0988300328
91 NT Thái Dương-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0332.477.128
92 NT Hợi liên-739-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0333.658.836
93 0-Tổ 10-khu 1-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0333.834.221
0333.839.909
95 NT Mai Phương-206-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0913539990
96 NT Lâm Phương-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0976175062
97 Cô Thành-Qt 5Cty Dược-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0932660660
98 NT Hùng Dũng-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0936613029
99 Bác Tiện-NT 16 Cao Xanh-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0333825851
100 NT Hà Huy-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh 0932263386
101 NT Hương Lý-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh 0982293888
102 NT Quang Minh-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh 0333811093
103 Cô Duyên-NT 262-262-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0915069162
104 NT Nguyễn Huân-46-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh 0333624373
105 NT Lán Bè-565-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh 0333827171
106 Cô Tâm-Cty Dược-703-Cô Tâm-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh 0936633808
107 Bác Dung-Qt Cty Dược-90-Trần Hưng Đạo-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0333825679
108 Cty Dược Phẩm Hạ Long-8-Hoàng Long-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0333825855
0906256688
109 Cty Dược Phẩm Bạch Đằng-0-25/4-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 0333827698
110 Cty Hồng Dương-1-Trần Hưng Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0333826745
111 NT Mai Huyền-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh 0915361188
112 NT Y Đức-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh 0332221210
113 Chú Mạnh-Q26 Cty Dược-15-Chú Mạnh-T.H.Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0948979986
114 NT Thanh Hải-0-Chợ Hà phong-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0982461788
115 Cô Quyên-NT Hạ Long-68-0-Phố Hàng Nồi-Phố Hàng Nồi-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 829.485
116 NT Hương Giang-0-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 0982.445.168
117 Bác Hằng-Q 8 cty Dược-0-Chợ Hạ Long 2-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 825.851
118 Cô Xoan-Q3 cty Dược-Ki ốt 13-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 821.002
119 NT Hương Xuyên-36-chợ Hạ Long 1-Hồng Ngọc-Hồng Ngọc-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 826.549
120 NT Kim Chi-Ki ốt 17-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 0333.826.580
121 NT Hà Thu-0-Cao Thắng-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh 01686465167
122 Chị Tú Cột 2-0-cột 2-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 9835.198.48
123 NT Quý Kiên-0-Nguyễn Văn cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ Long-Quảng Ninh 0127.5317.519
124 NT Diệp Ngọc—–Hạ long-Quảng Ninh 01687154870
125 NT Thủy Ngân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh 0333,822,199
126 Q2 cty Dược—Hà Khánh -Hà Khánh -Hạ long-Quảng Ninh 1673018460
127 NT Huy Hiếu–chợ cột 3-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0947820289
128 –Đường bao biển-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0169.696.3887
129 NT Vũ Thị Nền-9-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh 0333. 883.603
130 NT Thắm Oanh-12-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh 0333. 881.072
131 NT Thúy Toản-42-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh 0333. 882.399
132 NT Thanh Chương-90-Trần Trọng Bình—Hải Hà-Quảng Ninh 0333. 761.250
133 Quầy cty Dược–Chợ km 12—Móng Cái-Quảng Ninh 0333. 786.368
134 NT Bảo Chinh–Đối diện Bxe M/Cái—Móng Cái-Quảng Ninh 0333. 884.799
135 QT Cô Lê–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh 168.660.6008
136 Quầy thuốc công ty dược Quảng Ninh–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh 0973.615.438
137 QT 42 công ty Bạch Đằng—–Tiên Yên-Quảng Ninh 0936.998.319
138 QT Công Ty Dược Quảng Ninh—–Tiên Yên-Quảng Ninh 1665868968
139 QT Diễm Thà–khu 7-Hải Yên-Hải Yên-Móng Cái-Quảng Ninh 0915.049.607
140 QT San Vĩnh–Hùng Vương-Ka Long-Ka Long-Móng Cái-Quảng Ninh 0976.881.753
141 QT 52 cty Dược—Trần Phú -Trần Phú -Cẩm Phả-Quảng Ninh
142 QT 55 Hạ Long—Hạ Long-Hạ Long-Vân Đồn-Quảng Ninh
143 QT45 B Đằng—tiên Yên-tiên Yên-tiên Yên-Quảng Ninh
144 Cô Bình—Bình Liêu-Bình Liêu-Bình Liêu-Quảng Ninh
145 NT Số 2—Hà Phong-Hà Phong-Hạ long-Quảng Ninh 333836214
146 chị Xuân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh
148 NT Cường Long-0-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0333821308
149 QT Số 4 Bạch Đằng-260-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0333.659.359
01646763586
150 Cty Nam Việt-234-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh 0333.825.483
0333.819.928
151 NT Số 9-74-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh 0943736868
152 Nhà thuốc Hà khẩu—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh 01678839866
153 QT 45 công ty dược quảng ninnh—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh 0333.859.547
154 QT 34 công ty dược Quảng ninh–Khu 10 -Việt hưng-Việt hưng-Hạ long-Quảng Ninh 01679600952
155 QT công ty bạch Đằng—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh 1693467808
156 QT 9 Công ty dược Quảng Ninh–khu 1-Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh
157 QT Hoà Liên—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0904910814
158 QT công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0333.690.139
159 QT Gia Chi–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0989322481
160 QT Hùng Yến–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0984,280,536
161 QT 32 công ty Bạch đằng–khu10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 012648,341,985
01692621288
162 QT Công ty Hồng dương—Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh 936690366
163 HT Hoành Bồ—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0936.886.328
0913.071.982
164 QT 39 Công ty Bạch Đằng–khu 5-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0984532685
165 QT 20 công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0945355558
166 Quầy thuốc Thảo Hiền—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh 0962266460
167 NT 8 Công ty Bạch đằng—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0906. 025.866
168 NT Minh Kết–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0333. 660.625
169 NT Hùng Anh–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0333.856.552
170 NT Hằng Ngọc–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0333.622.522
171 NT Bảo Tín–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0333.854.154
172 NT Hưng Hà–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0975.601.883
173 NT Quốc sang—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh 0904.525.187
174 QT Hương Liên–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh 0976522662
175 QT 6 công ty dược Quảng ninh–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh 0333855717
176 QT Bích Liên—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh 0934206939
177 QT 122công ty dược Quảng Ninh—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh 01688.779.905
178 QT 16 công ty Bạch Đằng—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh 0979069363
179 HT 1–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0913.043.869
180 QT công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung Tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0936410914
181 Quầy thuốc 107—Phương Nam -Phương Nam -Uông Bí-Quảng Ninh 01253516888
182 Nhà Thuốc hồng Huy—–Uông Bí-Quảng Ninh 0983839666
183 HT 24—Vàng Danh-Vàng Danh-Uông Bí-Quảng Ninh 0904. 557030
184 NT Thanh Hải–Cột Đồng Hồ-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0168.693.5615
185 Hiệu thuốc 55 công ty dược Quảng ninh—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0333. 851.993
186 Nhà thuốc 5 công ty Bạch đằng—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 01689.066.778
187 NT Đăng Quang—Quang Trung-Quang Trung-Uông bí-Quảng Ninh 0904862616
188 NT Thư Ngọc—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0919.402.232
189 QT Công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0978.884.277
190 Nhà thuốc Phạm thị Luồng–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 01684.640.316
01684.648.316
191 NT Hoa Anh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0915.911.982
192 QT 48 công ty dược quảng ninh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0904. 281.265
193 Hiệu thuốc 5 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh 0945.095.026
194 Hiệu Thuốc 21 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh 0982113526
195 Hiệu thuốc 64 công ty dược Quảng ninh—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông bí-Quảng Ninh 01655.375.008
196 NT Thiện—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông Bí-Quảng Ninh 0333. 854.708
197 Nhà Thuốc Hùng Loan—Đông Mai-Đông Mai-Uông Bí-Quảng Ninh 0936686145
198 Quầy thuốc hạnh liên—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh 0168224382
199 Quuầy thuốc Hoài an—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh 01628614092
200 Quầy thuốc công ty dược Hạ Long–Yên Thọ-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0986.818.141
201 NT Tâm oanh—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0333. 675.028
202 QT Thanh hà—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh 0906.065.080
203 QT 6 Công ty Bạch Đằng—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 01684.164.083
204 NT Mai Hiếu—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 01663.401.366
205 NT Tùng Nam–Vĩnh Thông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông Triều-Quảng Ninh 0904.063.944
206 Quầy thuốc 6 -48–Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0904. 182.321
207 Quầy Thuốc 7—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0973.033.922
208 QT công ty Nam Việt-Vĩnh Quang–Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh 01288.399.798
209 QT công ty Nam việt—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh 1679227914
210 NT Mai Hiên–Công Nông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0977.461.581
0977.461.518
211 QT Phương Huyền–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0977100228
212 QT Thảo Hiền—–Đông triều-Quảng Ninh 01246,863,111
213 QT Công ty dược Quảng Ninh–Ki ốt 9A-Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh 0972.094.828
214 QT Công Ty Dược Quảng Ninh—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh 0934.407.997
215 NT Kết Nam—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh 0986.335.889
216 Hiệu Thuốc Đông Triều—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh 0986827958
0934648759
217 QT Hanh Xuân—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông Triều-Quảng Ninh
218 QT Thanh Ngọc—–Đông triều-Quảng Ninh 01289.221.016
219 Nhà thuốc Hùng Linh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0934600586
220 Quầy thuốc phượng yêng-thôn 4 –Đức Chính-Đức Chính-Đông Triều-Quảng Ninh 0333870587
221 Nhà thuốc Kiên Tuyền–Hoàng Hoa Thám-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 0947755718
222 Nhà thuốc Phương Thùy—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh 0948222247
223 quầy thuốc Hải Bình—MỄ Xá-MỄ Xá-Đông triều-Quảng Ninh 978284300
224 Quầy thuốc Hồng Anh–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh 01686143839
225 Quầy thuốc 28 – —yên thọ-yên thọ-đông triều-quảng ninh 0165208383
226 quầy thuốc sô 89—công nông-công nông-đông triều-quảng ninh 0977990556
227 quầy thuốc số 3—hồng thái đông-hồng thái đông-đông triều-quảng ninh 01682790270
228 Quầy thuốc Ngọc Liên—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh 01636844738
229 QT công ty Dược Hạ Long—Đại yên-Đại yên-Hạ Long-Quảng Ninh 972180655
230 QT 66 công ty Dược Hạ Long–Minh thành-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0333. 873.67
01689026348
231 QT 31 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0333.875.098
232 QT 7 công ty Bạch Đằng –Đông Mai-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0936.779.733
233 QT 4 công ty Nam việt–Cộng hòa-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0984368286
234 HT 6 công ty dược quảng ninh–Giếng Tranh-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0333.875.257
235 QT công ty Hải Bình—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0979. 875.388
236 QT công ty dược Quảng Ninh—–Yên hưng-Quảng Ninh 1679371168
237 QT 30 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0333. 875.098
238 QT Công ty Dược Hồng Dương—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0912576759
239 HT Thanh Huyên–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0982.701.686
240 HT 16 công ty dược quảng ninh–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0982.913.156
241 QT công ty dược Hạ Long—Hà nam-Hà nam-Yên hưng-Quảng Ninh 914363212
242 Quầy thuốc 36 công ty dược–Ngô Quyền-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh 0934.211.618
243 HT 103Yên Hưng—–Yên hưng-Quảng Ninh 0168.670.4337
244 QT 69 công ty dược quảng ninh–Anh Đào-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0123.812.5678
245 NT Trọng Vinh—Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 090.231.522
246 Quầy Thuốc 27–Anh Đào-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 849.744
247 Quầy Thuốc 42—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0982. 847.540
248 Quầy thuốc 50—Hùng Thắng-Hùng Thắng-Hạ Long-Quảng Ninh 0336.525.782
249 NT Minh Anh—Cái Dăm-Cái Dăm-Hạ Long-Quảng Ninh 0916.583.181
250 Nhà thuốc Trường Thủy–Cái Dăm-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0333.845.540
251 Quầy thuốc 30 công ty dược Quảng Ninh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 845.548
252 NT Ngân Hà–Cái Dăm-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0977821184
253 Nhà thuốc Thuận Hưng—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 0973132321
254 Nhà thuốc Khánh Ngọc—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 0944818055
255 Quầy thuốc 32—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 01687.932.667
256 Nhà thuốc Minh Hậu—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 0982.106.535
257 Quầy Thuốc 28—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 01276.218.368
258 Dịch vụ tế—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 840.117
259 Nhà thuốc Ngân Sơn—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 0973. 666.555
260 Quầy Thuốc 17—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh 0333. 840.572
261 Quầy thuốc 16—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh 0904. 471.196
262 Nhà thuốc Minh Dũng—hà khẩu-hà khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh 0985082231
263 nhà thuốc thu huyền—giếng đáy -giếng đáy -Hạ Long-quảng ninh 0982611057
264 quầy thuốc quang minh—chợ cột -chợ cột -maọ khê-quảng ninh 0936056832
265 quầy thuốc 70—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh 01662794476
266 quầy thuốc hùng hường—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh 984356152
267 quầy thuốc liên hạnh—bến than-bến than-quảng yên-đông triều 0982080510
268 nhà thuốc tuấn hòa—quang trung -quang trung -uông bí-quảng ninh 01234139789
269 nhà thuốc linh chi—cái dăm-cái dăm-bãi cháy-quảng ninh 0979268662
270 NT Thiệp Anh—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh 0936.835.388
271 NT Xuân Thu–Chợ Tung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh 0983. 570.555
272 Quầy thuốc 33—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0978. 608.280
273 Quầy thuốc 35—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh 0904.325.828
274 Quầy thuốc 51—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh 904600770
275 Nhà thuốc Thắng Hạnh-104-nguyễn bình-Quảng Yên-Quảng Yên–Quảng Ninh 0904174740

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.