STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 CTDP DƯƠNG HỒNG THÚY-54-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223850866
2 Đức Thịnh-210-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223854405
3 QT An Tín-212-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 01666827993
4 Thưởng Loan-203-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0222270960
5 Mai vinh-213-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223854968
6 NT Miền Tây-227-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223853319
7 NT Giao Hoa-229-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0988673669
8 HT số 6 vũ thanh Xuân–Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 01664996222
9 Mai Kiên -333-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223853479
10 Phương Thảo-Tổ 5-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0917300363
11 Lan Lan -209-Lò Văn Giá-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223853299
12 Phương Linh-167-Tô Hiệu-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223850801
13 CTDP Thành Cao-Tổ 5-Tô Hiệu-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 01688173026
14 QT sa huyền-Tổ 6-Tô Hiệu-Tô hiệu-Tô hiệu–TP Sơn La 0977049815
15 HT số 26 –210-Tô Hiệu-Tô hiệu-Tô hiệu–TP Sơn La 0223853557
16 Ngọc Thiện -Chợ Trung Tâm-Chu Văn Thịnh-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223856329
17 Số 8, Mai Hương Lan-Chợ Trung Tâm-Quyết thắng-Chiềng Lề-Chiềng Lề-973528573-TP Sơn La 0223551201
18 Trần thúy đào-Chợ Trung Tâm–Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0912241852
19 Nt Đoàn lệ Hằng-Chợ Trung Tâm–Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223855020
20 QT Anh quân-73-Chu Văn Thịnh-Chiềng Lề-Chiềng Lề–TP Sơn La 0223853587
21 Lò Thị Chăm-109-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0222271669
22 Việt Hoà -227-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223550004
23 CTDP 2 -276-Chu Văn Thịnh-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223855281
24 Minh Sáu -37-Điện Biên-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223852905
25 Đỗ Trọng Thuần-TK 1-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223847055
26 Phạm Thị Hồng Thắm-TK3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01642011222
27 Giang Anh Tuyết-TK 2-Pom Pặng-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01675726368
28 Lò Thị Đích-TK 1-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223849282
29 Nguyễn Bích Liên-TK 1-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223849178
30 Đặng Thị Hằng-TK 2-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01672526989
31 Lò Thị Luận-TK 2-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223849425
32 NT Nguyễn Thị Hồng-TK 3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223849214
33 QT Hoang Tiến Thành—Chiềng Pấc-Chiềng Pấc-Thuận Châu-Tỉnh Sơn La 016887126082
34 Nguyễn Thị Hạnh-TK 3-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01664604600
35 Nguyễn Khánh Vân-TK 3-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0223849104
36 Nguyễn Thị Diên-Bản bó mười-Chiềng Pấc-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01674929369
37 Lò thị Bình—–chợ thuận châu-Tỉnh Sơn La 0982313133
38 Quàng Thị Lả-Mường La-Ít ong-Mường La-Mường La–Tỉnh Sơn La 0974242173
39 Phạm Thị Hoa-Chợ trung tâm–Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0973816986
40 Lò Văn Chính-TK 4-thôn mòn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01695068697
41 Lò Thị Tia-TK 1-Tông Lệnh-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01684398393
42 Hà Thị Thanh-TK1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0977985630
43 Lò Mai Hoa-TK 1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 01665409277
44 Nguyễn Thị Hường-TK 1-Thị Trấn-Thuận châu-Thuận châu–Tỉnh Sơn La 0916507983
45 NT Nguyễn Thu Hồng-36-Nguyễn Lương Bằng-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0977128504
46 Phúc Tấn -Tổ 7-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0223851557
47 Minh Cường -144-Nguyễn Lương Bằng-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0223853805
48 Nhà Thuốc Linh Linh-Tổ 7-đường 3-2-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn la 0976997855
49 HT số 2 –Tổ 13-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0223750685
50 H TTX số 3-Tổ 14-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0223751385
51 Lường Thị Mai-Tổ 11-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0973528573
52 Minh Hạnh-9-Trường Chinh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 0223855331
53 HT 7 -Tô4-Trần Đăng Ninh-Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 01262132079
54 QT Lê bích ngọc-Tổ 4–Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La 01682562552
55 Đại Lý PP Tuấn Hùng-384-Trần Đăng Ninh-Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La 0223857991
56 Cty Dược Phẩm Đức Tâm–số 36-Trường Chinh-Trường Chinh-Quyết Tâm-TP Sơn La 0223753447
57 QT Số 5 -Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223854405
58 Tuấn Thung-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223854132
59 QT VTYT số 16-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0222277763
60 NT An Long-Tổ 8-Tỉnh Ủy-Tô Hiệu-Tô Hiệu–TP Sơn La 0223856588
61 NT Thanh Tâm-tổ 13–Quyết Thắng-Quyết Thắng–TP Sơn La 016641610858
62 Trần Thị Lan-Tổ 12—-Sông Mã-Tỉnh Sơn La 01664988135
63 Nguyễn Thị Hằng–TK1—Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0945432774
64 Phạm Thị Dinh–TK1—Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0223837000
65 Nguyễn Thị Nga—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La 0223878059
66 Trần Thị Bằng Loan—Làng Lựu-Làng Lựu-Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La 01683473226
67 Vì Thị Hiển—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La 0223878011
68 Lê Phương Huyền—–Sốp Cộp-Tỉnh Sơn La 01659471163
69 Quàng Thị Phòng-Tổ 12—-Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0949817640
70 Nguyễn Thị Thảo—–Chiềng Mung-Tỉnh Sơn La 0973627715
71 Bùi Đạt Khương-Nà Sản-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223845110
72 Nguyễn Thị Hạnh-TK 10-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0987788326
73 Lê Thị Thu-TK 6-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223844082
74 Nguyễn Thị Hồng-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0916596964
75 Lê mai Chương-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 01657079468
76 Vu Bảo Ngọc-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 01236897999
77 Lò Thị Hoa-TK 20 -Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223844677
78 Lê Thị Hương-Chợ Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223280955
79 Dương Thị Dung-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0987118375
80 Trịnh Thị Lệ-TK 5 -Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223843740
81 Phạm Thị Hương—Ngã ba cò nòi-Ngã ba cò nòi–Tỉnh Sơn La 0223846455
82 Nguyên Tất Quân-TK 19-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223744198
83 Võ thủy-Tiểu Khu 20-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223832150
84 Nguyễn Thị Hậu–TK9-Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Tỉnh Sơn La 0976537686
85 QT Trần Thị Hà-Chợ Trung Tâm-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0979012737
86 Nguyễn Thị Hằng-TK 20-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223843455
87 Qt Thu Hiền-Cò Nòi-Hát Lót-Mai Sơn-Mai Sơn–Tỉnh Sơn La 0223846297
88 bùi thu trang–tk19-hát lót-hát lót-mai sơn-Tỉnh Sơn La 0982826833
89 NT Hùng Thảo—Ngã ba cò nòi-Ngã ba cò nòi–Tỉnh Sơn La 0223846144
90 QT Yến Vinh—Ngã 3 Cò Nòi-Ngã 3 Cò Nòi–Tỉnh Sơn La 0987019159
91 NT Thanh Vân–Hát Lót-Yên Châu-Yên Châu–Tỉnh Sơn La 0984047899
92 Hoàng Thị Thắm—–Ngã 3 Cò Nòi-Tỉnh Sơn La 0979676174
93 Nguyễn Quốc Trị–TK1-Hát Lót-Hát Lót-Mai Sơn-Tỉnh Sơn La 0984658310
94 Hoàng Thị Thắm—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 0979195589
95 Hoàng thị thủy—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 987631199
96 Lò Văn Công—Chiềng Đông-Chiềng Đông-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 1669950771
97 Võ Thu Thủy-Chiềng Kim-Chiềng Sàng-Yên châu-Yên châu-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 0975977949
98 Nguyễn Thị Phương-TK2–Yên châu-Yên châu-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 01646089709
99 nguyễn thị nga———Yên Châu- 0963253985
100 Nguyễn Thanh Bình–Mường Bú-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0976455114
101 Đinh Xuân Điệp–Mường Bú-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0223832176
102 Cà Văn Thương–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 01656368619
103 Lường Văn Cổng–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 01635727217
104 Trần Thị Hiền-TK 4-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0223831498
105 Nguyễn Thị Doan-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0223830250
106 Giang Thị Miên-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 01667856368
107 Nguyễn Đức Thắng-TK 4-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0223831404
108 Lò Thu Trang–Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 01669819886
109 Cù Thị Hà–TK2 —Mường la-TP Sơn La 1662100021
110 Khúc Thị Oanh-TK 2-Ít Oong-Mường La-Mường La–TP Sơn La 0223830393
111 Cầm Thị Pun-Mường Bú-Mường La—Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La 01657220939
112 Điêu thị thoan—–Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La 0946248359
113 Cù Thị Hiền—–Quỳnh Nhai-Tỉnh Sơn La 0943161015
114 Nguyễn Vân Anh–TK2—TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0223600555
115 Nguyễn Thị Dung–TK3—TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0976567009
116 Nguyễn Thị Lan—Chiềng Khương-Chiềng Khương-TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La 0223839639
117 Trần Thị Loan—Bản Lướt-Bản Lướt-TT Sông Mã-Tỉnh Sơn La 01688041096
118 NT Lèo Thị Cương-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La 0979526864
119 Thu Hằng -TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La 0223874913
120 Nguyễn Thị Vân-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn La 01648138786
121 Nguyễn Thị Tập-TK4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la 0904206473
122 Nguyễn Thị Hương-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la 0989032404
123 Tạ Khánh Ly-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la 0904891009
124 Nguyễn Thị Luyến-tổ 4–Chiềng Sinh-Chiềng Sinh–TP Sơn la 0987131786
125 CT DP Phú Tấn -659-Trần Đăng Ninh-Quyết Tâm-Quyết Tâm–TP Sơn La 0223854774
126 Nguyên Thị Loan-Chợ Cấp 2—-Quyết Tâm-TP Sơn La 0988045369
127 Nguyễn Thị Loan—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn la 01689422322
128 NT Kim Chung—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn la 0977966659
129 Đinh Thị Tuyết—Ngã 3 Mai Sơn-Ngã 3 Mai Sơn–TP Sơn La 0988209250
130 Trần Thị Dung—chiềng mai-chiềng mai-mai sơn-Tỉnh Sơn La 0973477873
131 Lê Thị Mai—chiềng mai-chiềng mai-mai sơn-Tỉnh Sơn La 0976454482
132 NGUYỄN THỊ HOA —–chiền sinh-Tỉnh Sơn La 0064255668
133 Lê Thị Hiền –TK10—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0223503888
134 Nguyễn Thu Hiền–TK10—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 972862347
135 Thài Thị Oanh—–Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 223866976
136 Trần Văn Mạnh–TK bệnh viện—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 986969353
137 Nguyễn Thái Hoàng–TK bệnh viện—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 976842908
138 Phảm Hải Hà–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0912936946
139 Phạm Thị Thơ–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0223669848
140 Chu Thị Hiền–TK40—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0223769668
141 Phạm Lan Cơ–TK khí tượng—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0223869754
142 NT hiền kiên–TK14—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0934328668
143 Nguyễn Thị Ngà–TK16—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0223503145
144 Trần Thị Hồng Anh–TK12—Mộc Châu-Tỉnh Sơn La 0983386499
145 nguyễn thi trang–TK19-Hát Lót-Hát Lót-Yên Châu-Tỉnh Sơn La 0982826833
146 QTTN Chị Hải–Cổng Chợ—Yên Châu-Tỉnh Sơn La 0972627379
147 QT Trần Thị Hà–Hát Lót—Hát Lót-Tỉnh Sơn La 0976454939
148 QT Trang Minh–Hát Lót—Hát Lót-Tỉnh Sơn La 01649828386
149 QT Bạch Thị Nhung–TK10-Mường Hồng-Mường Hồng-Hát Lót-Tỉnh Sơn La
150 nguyeyen phương loan—–nga ba mai son-Tỉnh Sơn La 0974599574
151 do thị anh—–nga ba mai son-Tỉnh Sơn La 01644057787
152 QT phuc thùy–tk khí tương—moc châu-Tỉnh Sơn La 0912159667
153 QT nguyễn thị hiền–tk 4—moc châu-Tỉnh Sơn La 0968458899
154 QT hoaàng thùy dương–tk7—moc châu-Tỉnh Sơn La 0982187989
155 nguyeễn thị anh—–ngaã ba mai sơn- 964518992
156 Hà thị Thùy Dung—chiềng khương-chiềng khương-sông mã-Tỉnh Sơn La 0966166492
157 lê xuân trường–tk 13—mai sơn -sơn la 0985154911
158 trần thị liên—–mai sơn -sơn la 0982306807

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.