STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Tân Quang-Lô 19-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527852
0935220861
2 Thanh Nữ-Lô 20-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543528668
0905241471
3 Quang Đạo–Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0916527063
4 Thùy Nhiên-191-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543535619
0905655494
5 Anh Ka-1-Chi Lăng-Phú Cát-Phú Cát-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543522761
6 Hùng Vương-99-Mai Thúc Loan-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543531099
0906457118
7 Công ty CP ĐD Phương Anh-73-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543513834
0905577585
8 Ngọc Diệp-75-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527690
9 Ngô Quý Thích-157-Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543522764
10 Đại Hùng–Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543571333
0934848777
11 Thượng Tứ-15-Đinh Tiên Hoàng-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527528
12 Chính Đức-316-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905825670
13 Minh Trang-148-Lê Duẩn-Phú Thuận-Phú Thuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581786
14 Thu Ngân-52-Phạm Thị Liên-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905782244
0905898800
15 Thu Ngân-18-Nguyễn Phúc Tần-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543510345
16 Ánh Tuyết-52-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543510121
0916481856
17 Huơng Bình-1-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543526476
0914016204
18 Đức Nga-212-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế
19 Minh Lý -93-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542241042
20 Gia Hân-67-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905483300
21 Quầy lẻ đại lý Mạnh Tý-74-76-Ngô Quyền-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543839090
0914851929
22 Cty Hồng Lan-3-Lê Thánh Tôn-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543525695
23 Phùng Hưng-35-Phùng Hưng-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542241897
24 Quỳnh Phương-88-Nhật Lệ-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0942486976
25 Bích Ngọc-143-Đinh Tiên Hoàng-Thuận Lộc-Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543512609
26 Thanh Hải-315-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527633
27 Như Hiền-317-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543525900
28 Huỳnh Mai-109-Địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 01255215014
29 Phương Thường–Hương Vinh-Hương Trà-Hương Trà-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 01216572690
30 An Bình-35-địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 1228597678
31 Anh Thư-85-Bao Vinh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 935585225
32 Tịnh Hải–Thái Phiên-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581135
33 Ngọc Diệp-264-Nguyễn Trãi-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581754
34 An Nhi-59-Đạm Phương-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581237
35 Tây Lộc-58-Trần Quốc Toản-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543516024
36 NT Phương Vinh-37-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543524744
37 Nhân Nữ-43-Yet Kieu-Thuận Hoà-Thuận Hoà-TP. Huế-Thừa Thiên Huế 0543502717
38 Tâm Phúc-27-Yết Kiêu-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543576868
39 Thuận Hòa-36-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905158721
40 Thanh Thanh-160-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543.827.088
41 Ngọc Trân–Chợ Mai-Phú Thuượng-Phú Thuượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0543860678
42 Kim Anh-179-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543827895
43 HT Cô Mây-185-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543825768
44 Dung Nghị–Dương Nổ Tây-Phú Dương-Phú Dương-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01282728687
45 Phuong Nga—Thuan An-Thuan An-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0905711191
46 Mộng Nhung—Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905034732
47 NT Số 18–TTTM Sịa-Sịa-Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 0542278279
48 NT Số 17–Chợ Sịa-TT Sịa-TT Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 0543507601
49 Phước Sang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0914193625
50 Trương Thị Hiền–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0935439338
51 Thùy Trang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0543552475
52 Trịnh Thị Gái–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0543551424
53 Thiên Phú–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0934764918
54 Cẩm Ly–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 01228516159
55 Phương Linh–Chợ An Lỗ-Phong An-Phong An-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 01664779720
56 Tứ Hạ–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0983516020
57 Phương Lan–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0543558189
58 Vũ Thị Thi–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0543557720
59 Bảo Thy–Chợ Quảng Phú-Quảng Điền-Quảng Điền-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 01232008126
60 Lộc Nhung-196-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0983132439
61 Quang Nhung-139-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0972170062
62 Huong Thai–Cho La Chu-Huong Chu-Huong Chu-Huong Tra-Thừa Thiên Huế 01689937504
63 Phương Anh–Chợ Hương An-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0934.844.678
64 Đại Lý Chợ Thần Phù–Chợ Thần Phù-Thủy Châu-Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862551
65 HT số 2–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543505345
0935304550
66 HT Số 3–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862114
0934803437
67 Tuyết Nhung—Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0978180778
68 Thanh Lương–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543961117
01677710570
69 Lê Nguyễn–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01666823458
70 Minh Thủy–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0976272347
71 Thành Đạt–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01666357827
72 Ngọc Huế–cho Truoi-Loc An-Loc An-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 0978767073
73 Anh Đào–Cho Cau Hai-TT Phu Loc-TT Phu Loc-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 01695458807
74 Quang Lĩnh—TT Lang Co-TT Lang Co-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 0906424344
75 Mai Giỏi–Cầu Hai-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0543504880
0975841122
76 Thanh Tâm-Chợ Truồi-Lộc An-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0546287720
01672823795
77 Hạnh Trang–Ngã ba la sơn-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01694929816
78 Phương lan–Nong-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế ‘0542207078
79 Minh Hồng–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0905941616
80 Na Thức–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862397
01206033769
81 QT số 25–Thuận Hóa-Thuy Luong-Thuy Luong-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế 0978017332
82 Thiện Phước—Phú Đa-Phú Đa-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0978017018
83 Lam Anh–BV Phu Da-Phu Da-Phu Da-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0942437357
84 Huơng Tú—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế 0546263999
85 Hoàng Châu—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế 0987716885
86 Thanh Sang—Vinh Hà-Vinh Hà-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01206427818
0120642818
87 Bảo Hoàng–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862882
01658066303
88 HT số 26–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0546290051
89 Thoan-945-Nguyễn Tất Thành-Phú Bài-Phú Bài-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862334
90 Tân Phụng-Thôn 3-Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543854327
0977881874
91 Thu Hương-48-Đặng Huy Trứ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543617731
92 Hiệu Thuốc Số 1–Chợ Truờng An-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 01266527825
93 Nam Giao-336-Điện Biên Phủ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 054383249
0935253591
94 Huyền Trâm–Minh Mạng-Hương hồ-Hương hồ-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01642740929
95 Trường An-65-Đặng Huy Trứ-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543884976
96 Phước Vĩnh-107-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543845604
0976.449.599
97 Khánh Chương-12-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 01255211999
98 Thanh Toàn-250-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903574433
99 Phú Đức-10-Ngự Bình-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903570580
100 Uyên Nhung-Thôn 1-Thuỷ Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01648022810
101 Nhật Thịnh-38-Hồ Đắc Di-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543627259
01697163899
102 Nhật Quang–Nguyễn Tất Thành-Thuỳ Dương-Thuỳ Dương-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế 0935348879
103 Minh Trí-213-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0919096269
104 Thu Nở–Chợ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543822748
105 Quầy số 7–Chơ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0976929341
106 Thùy Trang-7-Hoàng Quốc Việt-An Đông-An Đông-TP. Huế-Thừa Thiên Huế 0919960107
107 Ý Nhi-96-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543810166
108 Phúc Nguyên——Thừa Thiên Huế 01296218696
109 Anh Quân——Thừa Thiên Huế 0982854412
110 Trung Hậu-3-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543883434
111 Quang Thái-26-Võ Thị Sáu-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0943455778
112 Bảo Hưng-34-Bà Triệu-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0906470227
113 Vĩnh Phú-56-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543821900
114 Vân Thành-37-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543827386
0543827286
115 Hiệu Thuốc Số 8-39-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543833091
0978023128
116 Bến Ngự-41-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543826221
0914149942
117 Phương Nhi-16-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542460470
118 Bảo Phước-20-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0974022942
119 Thuận Thái-22-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543886522
120 Thanh Châu-30-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543821590
0914147372
121 CT Thuận Thảo-34-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905.828.676
122 Thanh Hải-38-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543839799
123 CT Khôi Nguyên-42-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543626985
01227434342
124 CT Thanh Minh-50-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543883993
125 Ngô Quyền-84-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542470666
126 Thanh Bình-0-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905646299
127 CT Thành Phước-28-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543837899
0935210669
128 LC Pharma-17-Hai Bà Trưng-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543835077
129 Cty Phong Hà-2-Trần Cao Vân-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542207078
130 Thành Đạt-37-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903575369
131 Chính Hoa–Hùng Vương-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905131597
132 Bình An–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0945717252
133 Phú Thượng-QL 49-Phạm Văn Đồng-Phú Thuượng-Phú Thuượng-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543971784
0986107823
134 Vinh Nghĩa–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0935532020
135 Nhật Quang 2–QL 49-Phu Thuong-Phu Thuong-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0935348879
136 Bảo Ngọc-108–Bao Vinh-Bao Vinh–Thừa Thiên Huế 0
137 Tất Thành-333-Nguyễn Sinh Cung-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905970728
138 Phong Phú-382-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543531856
139 Vĩ Dạ-18-Nguyễn Công Trứ-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543626796
140 Bảo Minh-165-Kinh Dương Vương-Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế /0543857836
141 Tuấn Kiệt–Chợ Phù Bài -Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0906699348
142 Xuân Phú-21-Duơng Văn An-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0978289434
143 An Khang-35-Nguyễn Thái Học-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0935509970
144 Phước Hoàng-38-Chu Văn An-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543848252
145 An Tâm–Mậu Tài-Phú Mậu-Phú Mậu-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0949243063
146 Nhật Lan–chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905768168
147 Quang Phúc–Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy–Thừa Thiên Huế 0944766114
148 Chí Uy (1)-Tổ 5-Phường Hương Hồ-TX Hương Trà-TX Hương Trà–Thừa Thiên Huế 0932436836
149 Chí Uy (2)-40-Nguyễn Phúc Nguyên-P Kim Long-P Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0932436836
150 Bảo Ân-Thôn 9-Thủy Phù-Phú Bài-Phú Bài-TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0973163159
151 Minh Ty-148-Thái Phiên-P Thuận Lộc-P Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0961552626
152 Diệu My-157-Kinh Dương Vương-TT. Thuận An-TT. Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 914083544
153 Thanh Tuyền-Thôn 9-Thủy Phù—TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01223595850
154 Phúc Tuyết–Quảng Vinh—Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 01629601001
155 Mỹ Thắm–Chợ An Lỗ—Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0946884763
156 Thanh Mai–QL49-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01659955825
157 Tâm Nữ–Cự Lại Nam-Phú Hải-Phú Hải-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905606085
158 Đại lý thuốc tây-150-Bao Vinh—-TP Huế 0917077961

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.