STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Cty CP DP TUYÊN QUANG 01-Km2-Chợ Bình Thuận-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0273874287,
0974224791
2 Cty CP DP TUYÊN QUANG 02 .-Km31-Bình Thuận-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang-
3 Cty CP DP TUYÊN QUANG04-km6-Lưỡng Vượng-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0273872663
0914509506
4 Cty CP DP TUYÊN QUANG 05-km6-lương vương-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 01256636119
5 NT Lưu Thị Điều-Km6-Lưỡng Vượng-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0963828176
6 Cty CP DP TUYÊN QUANG. QT SỐ 17-Km12-Đội Cấn-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0988809352
7 Cty CP DP TUYÊN QUANG .QT SỐ 61-Số 12-Đội Cấn-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0276262972,
01689062689
0276262972
01689062689
8 Cty CP DP TUYÊN QUANG QT SỐ 9-Thôn 2-Đội Cấn-TP Tuyên Quang -TP Tuyên Quang -Tuyên Quang- 0273878389
9 NT Hà Linh-Thôn 1-Đội Cấn -TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 0986935986
0986027086
10 Cty CP DP TUYÊN QUANG 06-Km14, Thôn 2-Xã Đội Cấn -TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 01634370741
01654636599
11 nhà thuốc ĐÀN HẰNG-km4-sông lô 3-an tường-an tường-tp tuyên quang-tuyên quang 0983067249
12 Cty TNHHTMDP HOÀNG TUẤN 01-292-Trường Chinh-TP tuyên quang-TP tuyên quang-Tuyên Quang- 027825777
0983825777
13 CTY TNHHTM,DP LÂM HẠNH QT SỐ 1-327-Trường Chinh-TP tuyên quang-TP tuyên quang-Tuyên Quang- 01688982715
14 Cty CP DP TUYÊN QUANG 09-KM5-Trung Môn -yên sơn-yên sơn-Tuyên Quang- 0273812965
0976684719
15 CTy cổ phần dược,TBVTYT TUYÊN QUANG QT SỐ 18 -km7-Trung Môn -yên sơn-yên sơn-Tuyên Quang- 0273890440
16 NT PHẤN HẰNG-km11-Thắng Quân-yên sơn-yên sơn-Tuyên Quang- 0273891158
01688478439
17 QT TỐ KHANH–KM11-thắng quân -thắng quân -Yên Sơn-tuyên quang 01655479188
18 qt vũ thị hiền–km13-tứ quận-tứ quận-yên sơn -tuyên quang 01696988486
19 NT.Hưng Thủy-213-Phạm Văn Đồng-TP tuyên quang-TP tuyên quang-Tuyên Quang- 0273824626
0912835088
20 QT TRUNG TÂM HIỆU THUỐC YÊN SƠN-KM2–p hưng thành-p hưng thành-TPTUYEEN QUANG-TUYÊN QUANG 01672633443
21 Cty CP DP TUYÊN QUANG 18-Km2-Chợ Bình Thuận-TP tuyên quang-TP tuyên quang-Tuyên Quang- 01689940511
22 Cty CP DP TUYÊN QUANG 17-430-Phạm Văn Đồng-TP tuyên quang-TP tuyên quang-Tuyên Quang- 01693094976
23 cty cpdp tuyên quang số 52-km9-Đường Tuyên quang hà giang-thắng quân -thắng quân -yên sơn -tuyên quang 0979667299
24 NT Doanh Nghiệp số 14-ki ốt số 9-Chợ Tam Cờ-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 0914469604
0973824534
25 CTY TNHHTMDP DŨNG BÍCH 03-Số 12-Quang Trung-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 0273821248
26 NT Hà Doãn Siết-1-Tôn Thất Tùng-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 01659325121
27 Cty CP DP TUYÊN QUANG 27-Tổ 20-Tân Hà-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 01243506374
28 NHÀ THUỐC 266-SÔ32-TÔ 6,p phan thiết-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 0915842756
29 NT HOÀNG HÀ-sn24, tổ 6-phường phan thiết-TPTuyênQuang-TPTuyênQuang-tuyên quang- 0917134366
30 nt DŨNG GIANG-384-Đường 17/8-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang- 0914933718
31 NT Hoàng Quang TUYỀN.-80-Đường 17/8-TPTuyênQuang-TPTuyênQuang-Tuyên Quang- 0273824813
32 QT HƯƠNG GIANG-SỐ 112-ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG-PMINH XUÂN-PMINH XUÂN-TPTUYEEN QUANG-TUYÊN QUANG 01682924993
33 NT Hoàn LÂM–Trấn Tân Yên-Hàm Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang – 0975243469
0273843548
34 Cty CP DP TUYÊN QUANG 30-Tân Bắc-Tân Yên-Hàm Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang- 01672077683
35 Cty CP DP TUYÊN QUANG 32–Tân Yên-Hàm Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang- 0273843627
36 QT Vũ Thị Dung–Khu Tân Thịnh-Hàm Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang- 0273842021
37 QT HẢI TƯƠI-KM31-THÂN SƠN-hàm yên -hàm yên -tuyên quang- 0987846689
38 NT Hứa Thị Nguyệt-KM27-Thái Hoà-Hàm Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang- 0273845367
39 QT DŨNG TÚ-km 26-làng mãn2-thái hoà-thái hoà-hàm yên-tuyên quang 01652198998
01652198998
40 NT Lê thị Ngoãn–tổ nd-tân cương,tân yên-tân cương,tân yên-hàm yên-TUYÊN QUANG 0989751113
41 QT TRÌNH THƯƠNG-km21-thôn gạo-đức ninh-đức ninh-hàm yên-tuyên quang 01659486888
42 Cty dp CANH LAN–Vĩnh Lợi-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên Quang- 0982027767
0273851304
43 NT THANH YÊN-TT2-Chợ Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên Quang- 0273851286
0984243355
44 NT Nguyễn Thị Lan-TT2-Chợ chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên Quang- 0273921345
0977707756
45 NT Ma Thị Minh-Phố Mới 1-TT Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên Quang- 0987658468
46 NT Ban Chí Đức-Km5-Phúc Thịnh-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên Quang- 0982801182
47 QT MINH THUYẾN-tổ trung tâm 3-tt vĩnh lộc-Chiêm Hoá-Chiêm Hoá-Tuyên quang- 01666932577
48 QT HƯƠNG LOAN–phúc hương 1-tt vĩnh lộc-tt vĩnh lộc-chiêm hóa-tuyên quang 0912824197
49 QT HẢI ANH-XÓM 11-Kim Phú -Yên Sơn-Yên Sơn-Tuyên Quang- 0989940387
50 Cty cp dp Tuyên quang( Nguyễn Thị Tâm)-km18-mỹ bằng-Yên Sơn-Yên Sơn-Tuyên Quang- 01689437801
0987833775
51 cty cp dp tuyên quang-km18-Mỹ Bằng-Yên Sơn-Yên Sơn-Tuyên Quang- 0978859249
52 QT TIỀN PHONG–THÔN 12-PHÚ LÂM-PHÚ LÂM-yên sơn -TUYÊN QUANG
53 QT KIM HƯỜNG-Tổ 8-Nông Tiến-TP Tuyên Quang-TP Tuyên Quang-Tuyên Quang-
54 Nt ngọc thu -số nhà 122-tổ 4 -p.nông tiến-p.nông tiến-tp tuyên quang-TUYÊN QUANG 0976918872
55 Cty TNHHTMDP HOÀNG TUẤN 07- Tổ ND Tân Bắc -TT Sơn Dương-Tuyên Quang-Tuyên Quang– 01644474899
56 Cty Dp Hoàng Lâm-Quyết Thăng-Sơn Dương-Tuyên Quang-Tuyên Quang– 0273835632
57 Cty CP DP TUYÊN QUANG 50-Thôn Đặng Châu-TT Sơn Dương-Tuyên Quang-Tuyên Quang– 0972538288
58 Cty Dp Hoàng lâm-Thôn Đặng Châu-TT Sơn Dương-Tuyên Quang-Tuyên Quang– 0986313038
59 QT nguyễn thị thu hà-tổ nhân dân quyết thắng-tt sơn dương-sơn dương-sơn dương-Tuyên Quang- 0977641195
60 Cty TNHHTMDP HOÀNG TUẤN 08-Thượng Ấm-Sơn Dương-Tuyên Quang-Tuyên Quang– 0985348988
61 Cty CP DP TUYÊN QUANG 25–xóm chanh-thái bình -thái bình -yên sơn-TUYÊN QUANG 01658866487
62 qt huyền trang-thôn đồng ván-xã thuợng ấm—sơn duơng-tuyên quang 0963236683
63 QT HIỆU THUỐC SƠN DUƠNG–tổ nhân dân tân phú-tt sơn dương-tt sơn dương-sơn duơng-TUYÊN QUANG 0979835391
64 QT Phương Liên-Thôn 17-Xã Phú Lâm—Yên Sơn-Tuyên Quang 0944693714
65 QT Hải Đăng-Xóm Ngòi Xanh 2-Xã Phú Lâm—Yên Sơn-Tuyên Quang 0964371550
66 QT Hải Lan–Tam Đa—Sơn Dương-Tuyên Quang 0966550403
67 QT Phương Anh-Km 42-Tân An-Tân Yên-Tân Yên-Hàm Yên-Tuyên Quang 0917507168
68 QT Hưng Kiên-Cầu Đa Năng-Tú Thịnh—Sơn Dương-Tuyên Quang 01696484676
69 QT Cổng Bệnh Viện Kim Xuyên–Xã Hồng Lạc—sơn duơng-Tuyên Quang 0966008235

© 2014 Thông Xoang Tán. All rights reserved. Powered by NamDuoc Jsc.