Hành trình 10 năm Thông Xoang Tán Nam Dược và dấu mốc nổi bật

Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán là thành quả kế thừa bài thuốc gia truyền của Lương y Trần Đồng trên nền bài cổ phương Tân Di Tán nghìn năm, đã chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, được hàng triệu người tin dùng.

Mời bạn cùng nhìn lại chặng đường 10 năm thương hiệu của Thông Xoang Tán Nam Dược với những dấu mốc nổi bật: 

1900 63 64 68